Nad mòrzã, północą. Kolędy kaszubskie

Chór Kameralny „Discantus” przygotował dla swoich fanów i wielbicieli muzyki kaszubskiej świąteczną niespodziankę. Chórzyści pod dyrekcją Sławomira Bronka nagrali płytę z kaszubskimi kolędami pod tytułem „Nad mòrzã, północą”. Jest to kolejna płyta świąteczna w ich dorobku. Chór wydał cztery lata temu ciepło przyjętą płytę „Gòdë na Kaszëbach”.

Status: dostępny Cena: 30,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:329
  • Język: kaszubski
  • Format: 14x12.5 cm
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2016
  • Oprawa: CD-Box
  • Wydawca: Stowarzyszenie Discantus
Więcej informacji

Sopran - Klaudia Trzasko

Chór Kameralny DISCANTUS:

Soprany: Alicja Bronk, Helena Bigus, Stanisława Bigus, Monika Ćwiek, Agnieszka Długołęcka, Faustyna Hinc, Katarzyna Kolke, Celina Naczk, Monika Pipka, Patrycja Skrzyńska, Bernadeta Szczypiorska, Paulina Węsierska.

Alty:Katarzyna Chrul, Anna Gawin, Justyna Kołakowska, Kinga Kreft, Maria Kreft, Ewelina Kusz, Daria Lejk, Lucyna Wodzyńska.

Tenory:Szymon Buszman, Patryk Dopke, Kacper Kij, Patryk Kobiela, Mateusz Kołos, Tomasz Krefta, Marcin Wejer.

Basy:Michał Bronk, Piotr Kowalewski, Bartłomiej Lejk, Tadeusz Naczk.

Zespół instrumentalny:

skrzypce I - Malwina Szczerba

skrzypce II - Justyna Tarnowska

altówka - Aleksandra Lipke

wiolonczela - Maria Szagżdowicz

obój - Alicja Szymczyk

perkusja - Mateusz Zawadzki

dyrygent - Sławomir Bronk

Realizacja nagrań, mastering:Ars Sonora - Jakub Garbacz

Projekt graficzny i skład:TOFU

Tłumaczenie: Tomasz Fopke

Translated: Filip Filipowski

Nagrania dokonano 14, 15 listopada 2016 roku w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku.

 

Chór Kameralny DISCANTUS powstał w 2006 roku przy Parafii Niepo-kalanego Poczęcia NMP w Gowidlinie. Od początków swego istnienia za sprawą organizowanych przez siebie koncertów stał się animatorem życia muzycznego wśród lokalnej społeczności. Chór koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: W Belgii, Czechach, Francji, Holandii, Włoszech, Portugalii. W swym repertuarze Discantus posiada kompozycje religijne i świeckie twórców różnych epok muzycznych, jednak w swej praktyce wykonawczej szczególną uwagę poświęca twórczości związanej z regionem kaszubskim. W maju 2010 roku w Dworze Artusa w Gdańsku brał udział w prawykonaniu pierwszego “Kaszubskiego Magnificat” Michała Sławeckiego - dzieła na sopran, tenor solo, chór i orkiestrę, skom-ponowanego w pełni do języka regionalne-go. Utwór ten wraz z “Mszą kaszubską” na chór z organami, dedykowany Chórowi Discantus, oba dzieła utrwalono na premierowej płycie - “Mòja dësza wielbi Pana”. W grudniu 2012 roku, staraniem Stowarzyszenia Chóral-nego Discantus, wydana została kolejna płyta - “Gòdë na Kaszëbach” zawierająca kaszubskie ludowe i regionalne kolędy, opracowane przez Macieja Bolewskiego na chór z towarzyszeniem orkiestry. Kolejna, trzecia płyta zatytułowana - “Knôpi za mną póczi jesz jem panną” prezentuje repertuar o tematyce świeckiej, w jej skład weszły kaszubskie ludowe pieśni w opracowaniu Marka Raczyńskiego na chór a’cappella.

 

Sławomir BronkAbsolwent w specjalności - Dyrygentura chóralna, Muzyka kościelna (2016), oraz Śpiew solowy (dyplom z wyróżnieniem, 2015) w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W 2006 roku powołał do życia Chór Kameralny Discantus w Gowidlinie, z którym występował m.in. w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego przy Parlamencie Europejskim w Brukseli, kościele św. Stanisława w Rzymie, katedrze lwowskiej. Na jego zamówienie powstały utwory na chór a’cappella oraz wokalno-instrumentalnych inspirowane folklorem kaszubskim lub do tekstów w tym języku. Kompozycje te prawykonane zostały przez chór Discantus pod wodzą swego założyciela oraz nagrane i wydane na czterech płytach kompak-towych. Jako kontratenor specjalizuje się wykonawstwie muzyki dawnej, w repertu-arze oratoryjno-kantatowym. Brał udział w znaczących festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. w: Międzynaro-dowym Festiwalu Bachowskim w Świdnicy Forum Musicum we Wrocławiu, Festiwalu Sztuk Dawnych w Białymstoku, Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej. Jako wokalista w swym dorobku fonograficznym  posiada płyty kompaktowe nagrane dla uznanych wytwórni - DUX i Musicon. W swej solowej działalności występował z zespołami, m.in.: Gdyńska Orkiestra Kameralna Sinfonia Nordica, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Capella Cracoviensis, Concerto Grosso (Berlin), Concerto Polacco, Subtilor Ensemble. Na stałe związany jest z Zespołami Muzyki Dawnej: zielonogórskim -  Capella Viridi-montana /dyr. Jerzy Markiewicz/ oraz bi-ałostockim  – Diletto /dyr. Anna Moniuszko/. Pracuje jako adiunkt na wydziale Dyrygen-tury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

 Inne w tej samej kategorii