Z kaszëbsczim w szkòle cz.I, zeszyt 3

 

Podręcznik pomocniczy do nauczania języka kaszubskiego w klasach 1-3, Część 3

Status: dostępny Cena: 9,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:194 978-83-87258-93-1
  • Język: kaszubski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2011
  • Format: 21x30cm
  • Liczba stron: 80
Więcej informacji

Podręcznik  pomocniczy  "Z kaszebsczim  w szkole" przeznaczony  jest  dla klas I-III. Składa  się on z gotowych kart  pracy, które  umożliwiają  sprawne  przygotowanie  zróżnicowanych  tematycznie  lekcji języka  kaszubskiego.  Są one ściśle związane  z noszącym  ten  sam tytuł  programem  nauczania  tego języka  z elementami  wiedzy  o Kaszubach.  Zasadność  i czas użycia  poszczególnych  kart zależy  od nauczyciela   realizującego   wybraną   tematykę.   Autorki  programu w materiale   nauczania   sugerują   tylko  moment  wykorzystania   danej  karty przy określonym  zagadnieniu.  Ich liczba do każdego z tematów  jest  zróżnicowana  (nie sugeruje  też liczby jednostek  lekcyjnych). Do niektórych  stworzono jedną,  do innych  dwie lub więcej. Można wykorzystywać  kilka kart  w ramach jednych  zajęć; jest  to uzależnione   od możliwości  i aktywności  dzieci. Karty pracy  zawierają  zadania  w postaci  gier, krzyżówek,  układanek,   tekstów  z lukami  oraz  ilustracje   stanowiące   integralną   część ćwiczeń,  które  są  zgodne z podstawą  programową   i kształcą   sprawność  językową  uczniów.  Materiały te  można  wykorzystywać   niezależnie   od programu   nauczania   i wybranego podręcznika.

Publikacja  została  podzielona  na 6 bloków tematycznych:

I.   Mieszkamyna Kaszubach

II.   Dom i rodzina

III.   Szkoła i klasa

IV.   Zabawyi zainteresowania

V.   PrzYroda

VI.   Zwyczajei obrzędy

Każdy blok tematyczny  oznaczony został symbolem graficznym,  który ułatwia znalezienie  odpowiedniej tematyki.

Każda karta  zawiera  numer  bloku w postaci rzymskiej  cyfry, symbol graficzny bloku  oraz numer  karty  dostosowanej  do tematów  danej klasy. Na końcu  podręcznika  umieszczono  słownik trudniejszych   wyrazów,  które wykorzystano  w kartach  pracy. Intencją   autorek   było stworzenie   takiego  pakietu   kart,  który  mógłby być wielokrotnie  wykorzystywany   w prowadzeniu   zajęć z dziećmi.  Różnorodność ćwiczeń i ilustracji  sprawi,  że praca  z kartami  stanie  się przyjemnością  łączącą zabawę  z nauką.  Atrakcją  dla uczniów  będzie też możliwość kolorowania  ilustracji  według  własnego   pomysłu,   co dodatkowo   rozwinie   ich  wyobraźnię i sprawność  manualną.

Mamy nadzieję,  że niniejsza  publikacja  okaże się dużą pomocą dla nauczycieli prowadzących   lekcje języka  kaszubskiego   i edukacji  regionalnej   w klasach młodszych,  a także  zainspiruje  do tworzenia  i wzbogacania  ich warsztatu  pracy.Inne w tej samej kategorii