• Z kaszëbsczim w szkòle cz.1

Z kaszëbsczim w szkòle cz.I, zeszyt 1.

11,43 zł
Cena nie uległa zmianie

Podręcznik pomocniczy do nauczania języka kaszubskiego w klasach 1-3, Część 1

Ilość

Podręcznik  pomocniczy  "Z kaszebsczim  w szkole" przeznaczony  jest  dla klas I-III. Składa  się on z gotowych kart  pracy, które  umożliwiają  sprawne  przygotowanie  zróżnicowanych  tematycznie  lekcji języka  kaszubskiego.  Są one ściśle związane  z noszącym  ten  sam tytuł  programem  nauczania  tego języka  z elementami  wiedzy  o Kaszubach.  Zasadność  i czas użycia  poszczególnych  kart zależy  od nauczyciela   realizującego   wybraną   tematykę.   Autorki  programu w materiale   nauczania   sugerują   tylko  moment  wykorzystania   danej  karty przy określonym  zagadnieniu.  Ich liczba do każdego z tematów  jest  zróżnicowana  (nie sugeruje  też liczby jednostek  lekcyjnych). Do niektórych  stworzono jedną,  do innych  dwie lub więcej. Można wykorzystywać  kilka kart  w ramach jednych  zajęć; jest  to uzależnione   od możliwości  i aktywności  dzieci. Karty pracy  zawierają  zadania  w postaci  gier, krzyżówek,  układanek,   tekstów  z lukami  oraz  ilustracje   stanowiące   integralną   część ćwiczeń,  które  są  zgodne z podstawą  programową   i kształcą   sprawność  językową  uczniów.  Materiały te  można  wykorzystywać   niezależnie   od programu   nauczania   i wybranego podręcznika.

Publikacja  została  podzielona  na 6 bloków tematycznych:

I.   Mieszkamyna Kaszubach

II.   Dom i rodzina

III.   Szkoła i klasa

IV.   Zabawyi zainteresowania

V.   PrzYroda

VI.   Zwyczajei obrzędy

Każdy blok tematyczny  oznaczony został symbolem graficznym,  który ułatwia znalezienie  odpowiedniej tematyki.

Każda karta  zawiera  numer  bloku w postaci rzymskiej  cyfry, symbol graficzny bloku  oraz numer  karty  dostosowanej  do tematów  danej klasy. Na końcu  podręcznika  umieszczono  słownik trudniejszych   wyrazów,  które wykorzystano  w kartach  pracy. Intencją   autorek   było stworzenie   takiego  pakietu   kart,  który  mógłby być wielokrotnie  wykorzystywany   w prowadzeniu   zajęć z dziećmi.  Różnorodność ćwiczeń i ilustracji  sprawi,  że praca  z kartami  stanie  się przyjemnością  łączącą zabawę  z nauką.  Atrakcją  dla uczniów  będzie też możliwość kolorowania  ilustracji  według  własnego   pomysłu,   co dodatkowo   rozwinie   ich  wyobraźnię i sprawność  manualną.

Mamy nadzieję,  że niniejsza  publikacja  okaże się dużą pomocą dla nauczycieli prowadzących   lekcje języka  kaszubskiego   i edukacji  regionalnej   w klasach młodszych,  a także  zainspiruje  do tworzenia  i wzbogacania  ich warsztatu  pracy.

Indeks : 192 978-83-87258-93-1

Opis:

Format:
21x30cm
Język:
kaszubski
Liczba stron:
80
Oprawa:
miękka
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk 2011

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Produkty w tej samej kategorii:

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio