Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Księgarni Internetowej Kaszubska Książka. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

 

Administrator 

Administratorem danych („Dane”) podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem jest Fundacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z siedzibą na ul. Straganiarskiej 20-23/14B, 80-837 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000409743, NIP: 583-315-01-11; REGON 221605143

Cel przetwarzania 

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Księgarni Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w  przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na  takie przetwarzanie.

Podstawa przetwarzania danych

W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Klienta, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zbiór danych 

W związku z realizacją wskazanych w pkt. II celów przetwarzania Danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych Klientów („Zbiór Danych”)  podlegają  rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Prawa Klienta

  1. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.
  2. Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych przesyłanych drogą elektroniczną

  1. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, składowanie kopii bezpieczeństwa w 2 niezależnych punktach w Polsce, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych oraz www dla całego serwera, absolutny brak userów shellowych (SSH)!, firewall.
  2. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
  3. Administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

Informacje o plikach cookies

1.  Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci  urządzenia Klienta wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 
2. Strona internetowa www.kaszubskaksiazka.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze strony Księgarni lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

3. Strona internetowa www.kaszubskaksiazka.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:
a. Pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do Księgarni i dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z naszej księgarni internetowej.
b. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w księgarni internetowej
c. Pliki statystyczne – umożliwiające Księgarni zebranie informacje na temat korzystania z jej zasobów
d. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony.
e. Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Klienta.
f. Pliki społecznościowe – pliki umożliwiające integrację konta Klienta w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z naszą stroną internetową. 

4. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kaszubskaksiazka.pl i jej podstron, Klient może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może całkowicie wyłączyć ich obsługę.

5. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Klient powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.kaszubskaksiazka.pl  i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.kaszubskaksiazka.pl.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z Księgarnią partnerów oraz reklamodawców.

8. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kaszubskaksiazka.pl  i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Pozostałe postanowienia

  1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  2. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności