•  W céni Bòżëch skrzidłów – psalms
  • TE DEUM

TE DEUM. Chwałã przëjim òd nas (Przyjmij od nas chwałę)

24,39 zł
Cena nie uległa zmianie

Dzięki staraniom Stowarzyszenia DISCANTUS w Gowidlinie i Akademii Muzycznej w Gdańsku, nakładem wydawnictwa muzycznego ARS Sonora ukazała się płyta zatytułowana – TE DEUM. Chwałã przëjim òd nas.

Ilość

Głównym nurtem aktywności muzycznej Chóru Kameralnego Discantus jest promocja literatury chóralnej inspirowanej pieśnią ludową Kaszub oraz do tekstów w języku kaszubskim. Wśród tej twórczości ważne miejsce zajmują nowopowstałe, cykliczne utwory, których bazę stanowiły religijne teksty - Mòja dësza wielbi Pana (Kaszubskie Magnificat) na głosy solowe, chór i orkiestrę oraz Msza kaszubska na chór z organami skomponowane w 2010 roku przez Michała Sławeckiego. W dorobku fonograficznym chóru Discantus znajdują się także dwa albumy kolędowe: Gòdë na Kaszëbach (2012, opr. Maciej Bolewski) oraz Nad mòrzem, północą (2016, opr. Adam Diesner, Maciej Bolewski i Marek Raczyński). W 2016 roku chór Discantus po raz pierwszy podjął współpracę ze Scholą Cantorum katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, której owocem było wydanie płyty pt. Cierpiącym duszom - pieśni pustej nocy. Album ten był efektem realizowanego na szeroką skalę projektu o nazwie „Odtworzenie zwyczaju Pustej Nocy na Kaszubach”.

Kaszubskie Te Deum

Punktem wyjścia dla płyty Te Deum - Chwałã, tcza i ùwielbieni jest łaciński hymn Te Deum laudamus, którego autorstwo tradycja przypisuje m.in. św. Augustynowi i św. Ambrożemu. Uroczysty ton hymnu - tonus solemnis wykonany przez Scholę Cantorum katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wybrzmiewa najpierw w utworze organowym Naji Hakima, zagranym przez Macieja Zakrzewskiego oraz w prawykonanym w 2016 roku cyklicznym dziele Adama Diesnera - Kaszubskim Te Deum. Utwór Diesnera stanowi połączenie tradycji z nowoczesnością. Łaciński hymn ze swą warstwą słowno-muzyczno w wymowny sposób koresponduje z kaszubską parafrazą tekstu hymnu napisanym przez franciszkanina br. Zbigniewa Joskowskiego.  

Tak o swoim utworze pisze kompozytor: Akcja muzyczna Kaszubskiego Te Deum rozpoczyna się trzykrotnym uderzeniem dzwonów. W tradycji Kościoła Katolickiego dzwony mają nierozerwalny związek z podniosłym charakterem akcji liturgicznej oraz innych uroczystych wydarzeń. W pierwszych taktach utworu statyczne dźwięki linii skrzypiec oraz delikatna rejestracja organów wprowadzać mogą słuchacza w nastrój zadumy i modlitwy. Zależało mi, by cechy chorałowej ekspresji mogły być dostrzegalne w całym przebiegu muzycznej narracji utworu. Świadomym cytowaniem fragmentów gregoriańskiej wersji Te Deum mam nadzieję prowadzić uwagę słuchacza w kierunku tradycji Kościoła.

Indeks : 269

Opis:

Język:
kaszubski, łacina
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk 2018

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Śpiewnik Pieśni Pustej Nocy

Pusta noc to niezwykły i wciąż żywy na Kaszubach obyczaj. Dotyczy on ostatniej nocy przed pogrzebem zmarłej osoby, kiedy to ludzie gromadzą się w domu nieboszczyka, aby odmówić tam różaniec. Po odmówieniu modlitwy zgromadzeni jednak nie odchodzą do swoich domów. Pozostają w domu żałoby, aby do rana śpiewać pieśni pustonocne.

Cena 28,57 zł
Wstąpmy na górę Pana. 30.Pielgrzymka Kaszubska...

W 2011 r. odbyła się jubileuszowa XXX Kaszubska Piesza Pielgrzymka. Pątnicy przez 1040 km tej historycznej już pielgrzymki z Helu – Swarzewa – Sianowa na Jasną Górę i aż do Lewoczy, do narodowego sanktuarium Słowaków. dziękowali za dar bł. Jana Pawła II, który wielokrotnie zachęcał nas do pielęgnowania i rozwijania wartości, które stanowią o kaszubskiej tożsamości.

Cena 33,33 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio