Kaszëbsczi jãzëk w Kanadze, ÙSA i Nowi Zelandii

 Kashubian Language in Canada, the USA and New Zealand

Status: dostępny Cena: 25,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:978-83-946397-5-4
  • Oprawa: miękka
  • Format: 16,5 x 23,5 cm
  • Język: kaszubski, angielski
  • Liczba stron: 155 + 156 str.
  • Miejsce i rok wydania: 2020
Więcej informacji

Pierwsza część książki przedstawia powody dla których język kaszubski pojawił się w krajach jak Kanada, USA i Nowa Zelandia oraz dlaczego również tam rozwijał się i był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Po krótkim wprowadzeniu i zarysie historii kaszubszczyzny w swoim mateczniku, w dalszej części przedstawiony są wyniki badań terenowych i wypowiedzi osób z którymi przeprowadzono wywiady w aspekcie kaszubszczyzny i poziomu świadomości bycia kaszubskiego pochodzenia oraz historii tego języka w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii. Szczególnie ten ostatni kraj jest bardzo ważny, gdyż do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań losów języka kaszubskiego w Nowej Zelandii. W podsumowaniu wskazuje się na podobieństwa i różnice rozwoju języka kaszubskiego we wszystkich trzech wymienionych krajach.

Druga część książki mówi o fakcie, że kaszubski język był i jest w użyciu nie tylko na Kaszubach, ale też na innych kontynentach. Badania kaszubskiego poza swoim gniazdem miały jak do tej pory marginalny charakter, więc istniała potrzeba dokładniejszego badania tegoż języka i kierunków jego rozwoju. Głównym tematem tej części są interferencje leksykalne w języku Kaszubów emigrujących i ich potomków do anglojęzycznych krajów jak Kanada, USA, Nowa Zelandia. Autor pracy wyjaśnia w pierwszym rozdziale pokrótce wybrane interferencje językowe i ich możliwy wpływ na język kaszubski w wymienionych krajach. Dalej przedstawione są przyczyny emigracji kaszubskiej i kociewskiej oraz miejsca osiedlania się. Pojawia się też przegląd badań nad językiem kaszubskim poza matecznikiem oraz odnalezione w toku badań przykłady wykorzystania angielskich interferencji językowych w literaturze pięknej.

Rozdział drugi naświetla przebieg, sposób i miejsca badań terenowych. Poszczególnym informatorom poświęca się kilka zdań o ich życiu i pochodzeniu. Następnie wypisane są wszystkie słowa interferencyjne, jakie dana osoba jeszcze pamięta lub używa oraz przykłady użycia tych słów w zdaniach.

Rozdział trzeci to słownik podsumowujący zabrane, interferencyjne hasła językowe z wykazem osób je podających oraz wyjaśnieniem tła formowania się tego słowa, jeśli takowe istniało. Podsumowanie zawiera wyszczególnienie faz językowych, jakie miały miejsce w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii. Omawia się też przyczyny zmian językowych, dalsze kierunki ich rozwoju jak i powody zanikania języka.Inne w tej samej kategorii