Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno-regionalnej

wybrane zagadnienia

Status: dostępny Cena: 30,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:519 978-83-63538-53-8
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Format: 16,5x23,5 cm
  • Liczba stron: 226
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2019
Więcej informacji

"Nazwy własne w świadomości jednostkowej i grup społecznych wiążą się z różnymi poziomami władania językiem - ściśle językowym, komunikacyjnym i kulturowym", a ich stosowanie "odzwierciedla właściwości pozajęzykowych obiektów, ale jest też zorientowane podmiotowo i ujawnia różne aspekty oglądu świata istotne z punktu widzenia użytkowników i ich światopoglądów". Wiąże się to z licznymi funkcjami, jakie w języku, kulturze i komunikacji pełnią nazwy własne, poza definicyją dla nich funkcją nazywania (identyfikowania) elementów świata rzeczywistego i wyobrażonego. Jedną z nich jest funkcja tożsamościowa (tożsamościowotwórcza), której - w odniesieniu do jej odmiany etniczno-regionalnej na przykłądzie Kaszub - poświęcona jest nieniejsza książka.

Z wstępu Autora

Inne w tej samej kategorii