Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno-regionalnej

wybrane zagadnienia

Status: dostępny Cena: 30,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

Więcej informacji

"Nazwy własne w świadomości jednostkowej i grup społecznych wiążą się z różnymi poziomami władania językiem - ściśle językowym, komunikacyjnym i kulturowym", a ich stosowanie "odzwierciedla właściwości pozajęzykowych obiektów, ale jest też zorientowane podmiotowo i ujawnia różne aspekty oglądu świata istotne z punktu widzenia użytkowników i ich światopoglądów". Wiąże się to z licznymi funkcjami, jakie w języku, kulturze i komunikacji pełnią nazwy własne, poza definicyją dla nich funkcją nazywania (identyfikowania) elementów świata rzeczywistego i wyobrażonego. Jedną z nich jest funkcja tożsamościowa (tożsamościowotwórcza), której - w odniesieniu do jej odmiany etniczno-regionalnej na przykłądzie Kaszub - poświęcona jest nieniejsza książka.

Z wstępu Autora

Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: