Acta Cassubiana, t. 12

Status: dostępny Cena: 20,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan:
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:1509-5703
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2010
  • Format: 16x24cm
  • Liczba stron: 504
Więcej informacji

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i materiały
       Milosz Řeznik (Chemnitz), Svatopluk a Mestwin jako kašubská místa paměti. K procesu jejich formavání v mladokašubské
         tradici - Majkowski, Karnowski, Heyke (1905-1939)
       Daniel Kalinowski (Słupsk), Ścinanie kani Jana Rompskiego. Dawna i współczesna moc rytuału
       Jan Chłosta (Olsztyn), Kaszubi - Pomorzanie i Wielkopolanie wśród duchowych przewodników życia narodowego
         na południowej Warmii i Mazurach w II poł. XIX i na pocz. XX wieku
       Zygmunt Szultka (Szczecin), Ojcze nasz ze Szczenurza
       Jan Mordawski, Aleksandra Cicharska (Gdańsk), Stosunki etniczne w zachodniej części województwa pomorskiego
       Maria Olga Sikorra (Gdańsk), Prasa gdańska w stanie wojennym (1981-1983). (Przegląd problemowy)
       Jerzy Treder (Gdańsk), Normalizacja języka w reedycjach dzieł literatury kaszubskiej (na marginesie nowego wydania dramatów B. Sychty)
       Lechosław Jocz (Lipsk), O wybranych aspektach badań nad fonetyką języków mniejszościowych
       Tomasz Derlatka (Lipsk), O typologicznych podobieństwach największych utworów prozatorskich Kaszubów i Serbołużyczan (tezy)
       Tomasz Derlatka (Lipsk), Sorabistyka na Uniwersytecie Lipskim
       Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Biskupi Kaszubi w "Nowym Świecie" oraz sukcesja apostolska ich i pozostałych katolickich
         biskupów z Kaszub


CZĘŚĆ II. Pomorskie syntezy i refleksje uczonych
       
Henryk Muszyński (Gniezno), Moje kaszubskie korzenie
       Ulrich Drechsel (Gryfia), Moja droga do Polski - migawki z pięciu dziesięcioleci

CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe
       
Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Dokumenty dotyczące postawy narodowej Kaszubów w okresie II wojny światowej i programu ruchu
         kaszubsko-pomorskiego w początkach działalności Zrzeszenia Kaszubskiego w latach 1956-1960
       Alfred Schöning, Die Kaschuben (1942)
       Lech Bądkowski, Informacje o działalności prezydium Komitetu Założycielskiego Zrzeszenia Kaszubskiego (1956)
       Józef Osowicki, W poszukiwaniu właściwej drogi dla Zrzeszenia Kaszubskiego (1957)Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: