Próba komunistycznej rewolucji rolnej w powiecie wejherowskim i puckim w latach 1945-1956

63,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

W monografii odnajdziemy rekonstrukcję sytuacji w rolnictwie tuż po zakończeniu działań militarnych II wojny światowej na północnych Kaszubach. Autor opisał przebieg i skutki reformy rolnej, a także deportacji ludności niemieckiej i akcji osadniczej prowadzonej na terenie dawnego powiatu morskiego. Zrekonstruował też przebieg rozbicia lokalnych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, partii, która stała na przeszkodzie komunistycznej rewolucji na wsi. Tematem książki jest też rozpoczęta w 1949 r. kolektywizacja gospodarstw rolnych będącej teatrem konfrontacji władzy z rolnikami pragnącymi utrzymać status rolników indywidualnych. Przerwaniem najmroczniejszego okresu na kaszubskiej wsi podobnie jak w całym kraju był przełomowy rok 1956. 

 

Ilość

Michał Hinc - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Członek Instytutu Kaszubskiego,  autor książki Tadeusz Staniewski (1886-1978). Dyrektor Gimnazjum i Liceum w Wejherowie; współautor monografii Chwaszczyno. Dzieje wsi i parafii do 1989 roku oraz Kaszuby-Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych na łamach pism „Acta Cassubiana”, „Teki Gdańskie”, „Zapiski Puckie”, „Wejherowski Rocznik Kulturalny”, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”; uczestnik konferencji naukowych poświęconych historii Kaszub/ Pomorza; współautor wystawy stałej w Książnicy profesora Gerarda Labudy w Wejherowie.

Indeks : 356 9788365826787

Opis:

Format:
16x24cm
Język:
polski
Liczba stron:
560
Oprawa:
miękka
Wydawca:
Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk-Wejherowo 2022

Specyficzne kody :

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio