• Obecnie brak na stanie
 • Historia Brus i okolicy
 • Historia Brus i okolicy
 • Historia Brus i okolicy
 • Historia Brus i okolicy

Historia Brus i okolicy

114,29 zł
Cena nie uległa zmianie

Monografia Brus i okolicy, w której w bardzo ciekawy sposób opisana została historia i dzieje miejscowości. W książce znajdziemy też wiele zdjęć i ilustracji.

Ilość
Obecnie brak na stanie

Z książki dowiemy się jak kształtowała się historia Brus i ich okolic od osadownictwa pradziejowego na terenie gminy do czasów współczesnych. Poznamy fakty w zakresie polityki, gospodarki, oświaty czy kultury w tym okresie

 

Spis treści

Józef Borzyszkowski

Wstęp

Część I

Krzysztof Walenta

Osadnictwo pradziejowe na terenie gminy Brusy

Część II

Klemens Bruski

Brusy i okolice w średniowieczu i czasach nowożytnych

Rozdział I

Pod władzą książąt wschodniopomorskich i zakonu krzyżackiego

 1. Przynależność administracyjna (do poł. XV w.)
 2. Stosunki własnościowe i osadnictwo przedlokacyjne (do poł. XIV w.)
 3. Lokacje chłopskich wsi Zakonu w drugiej połowie XIV w
 4. Rycerstwo - posiadłości i rola polityczna
 5. Stosunki kościelne
 6. Gospodarka i stan osadnictwa u schyłku krzyżackiego panowania (poł. XV w.)

Rozdział II

W Prusach Królewskich (1454-1772)

 1. Trzynastoletnia wojna (1454-1466), jej skutki i pierwsze stulecie

polskiego panowania

Dobre czasy (poł. XVI - poł. XVII w.)

3. Trudne czasy (1655-1772)

 1. Wojny i ich skutki
 2. Oblicze gospodarcze regionu
 3. Kościoły w Brusach i w Leśnie, ich wyposażenie i duszpasterze

Część III

Józef Borzyszkowski

W państwie prusko-niemieckim

Rozdział I

Początki pruskiego panowania - do wojen napoleońskich

 1. Rejestr fryderycjański i nowa administracja
 2. Zmiany w stosunkach własnościowych; pozycja Łukowiczów
 3. W okresie wojen napoleońskich

Rozdział II

Uwłaszczenie chłopów i rozwój rolnictwa

 1. Istota reform uwłaszczeniowych
 2. Przebieg uwłaszczenia w dobrach państwowych i prywatnych
 3. Wykup powinności na rzecz Kościoła
 4. Rozwój rolnictwa - gospodarki folwarcznej i chłopskiej
 5. Emigracja i zmiany w gospodarce rolnej po wojnie francusko-pruskiej

Rozdział III

W trybach polityki germanizacyjnej Prus

 1. Stosunki narodowościowe w świetle statystyki
 2. Rozwój szkolnictwa
 3. Walka o ziemię - „zielony wywłaszczyciel"

Rozdział IV

Dzieje i rola parafii bruskiej i leśnieńskiej

 1. Zmiany w administracji kościelnej; proboszczowie w Brusach i Leśnie;

dozór i służba kościelna

 1. Majątek kościelny
 2. Szpitale i bractwa religijne
 3. Parafia ewangelicka w Kosobudach

Rozdział V

Brusy - ważne centrum polskiego życia narodowego i gospodarczego

 1. Echa powstań narodowych
 2. Powstanie i rozwój bruskich instytucji spółdzielczych
 3. Rzemiosło i handel prywatny
 4. Działalność organizacji społeczno-kulturalnych w Brusach a polski ruch wyborczy w Prusach Zachodnich

Towarzystwo Pomocy Naukowej a rozwój rodzimej inteligencji

Brusy i okolica w dziejach regionalizmu kaszubskiego

Rozdział VI

Życie codzienne i kultura mieszkańców

 1. Zróżnicowanie społeczne
 2. Praca, robotnicze kontrakty
 3. Problem samowystarczalności gospodarstw
 4. Dwory i dworki, domy i chaty
 5. Nazwy, nazwiska, rągadła
 6. W rodzinie i wśród sąsiadów
 7. Rok obrzędowy na Zaborach
 8. Przejawy pobożności
 9. Inne treści życia codziennego i towarzyskiego

Część IV

Józef Borzyszkowski

Między pierwszą a drugą wojną światową

Rozdział I

Pod znakiem nie tylko wielkiej wojny (1914-1918)

       Żołnierze i cywile - ich życie wojenne

        Czas walki o przyłączenie Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej (1918-1920)

        Powitanie Wojska Polskiego i pierwszy okres wolności-organizacja władzy

        Przełomowy rok 1920-„wojna bolszewicka" i jej skutki

Rozdział II

Życie gospodarcze, sytuacja ludności w dwudziestoleciu międzywojennym

 1. Specyfika warunków rozwoju gospodarczego.

Stan i struktura zawodowa ludności

 1. Osłabienie pozycji bruskich instytucji spółdzielczych
 2. Rozwój prywatnego handlu, rzemiosła i przemysłu
 3. Sytuacja w rolnictwie. Leśnictwo i rybołówstwo
 4. Bezrobocie i inne sprawy dnia powszedniego

Rozdział III

Brusko-leśnieński Kościół katolicki - jego rola w życiu Krëbanów w okresie IIRP

 1. Zmiany granic parafii, duszpasterzy, stan parafialnego majątku
 2. Klasztory w Brusach i Orliku. Udział Krëbanów w budowie

kalwarii wielewskiej

 1. Kapliczki i krzyże przydrożne

Bractwa i organizacje społeczne działające pod patronatem Kościoła

 1. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia"
 2. Akcja Katolicka a polityka

Rozdział IV

Rozwój oświaty i kultury. Udział Krëbanów w życiu politycznym Pomorza i kraju

 1. Stan szkolnictwa
 2. Działalność świeckich organizacji społeczno-kulturalnych
 3. Życie polityczne w Brusach i okolicy

Część V

Bogusław Breza

Pod hitlerowską okupacją

Rozdział I

Wojna 1939 roku. Pierwsze okupacyjne doświadczenia

 1. Wojna
 2. Zmiany w administracji
 3. „Krwawa jesień" 1939 r. Jej kontynuacja i następstwa
 4. Wojna i ideologia a problemy gospodarcze

Rozdział II

Polityka okupanta

 1. Przestrzeń życiowa dla Niemców w lokalnej praktyce
 2. Polityka narodowościowa a tożsamość mieszkańców
 3. Kultura środkiem nazistowskiego oddziaływania

Rozdział III

Szkoła i Kościół a pomorski ruch oporu

 1. Szkoły powszechne i podziemna oświata
 2. Pomiędzy wiarą i polityką. Kościół oraz parafia w czasie okupacji
 3. Samoobrona i ruch oporu

Rozdział IV

Wokół problematyki życia codziennego

1. Na styku polsko-niemieckim

 1. Wyzwolenie

Część VI

Cezary Obracht-Prondzyński

Brusy i okolice w latach 1945-1989 oraz w III Rzeczypospolitej

(polityka i gospodarka)

Rozdział I

Brusy i okolice w latach 1945-1989 (polityka i gospodarka)

 1. Stosunki ludnościowe w pierwszych latach po zakończeniu wojny
 2. Sytuacja społeczno-polityczna w latach 1945-1949/50
 3. Problemy gospodarcze w pierwszych latach po 1945 roku
 4. Życie polityczne okresu PRL
 5. Życie gospodarcze - od kolektywizacji do transformacji systemowej

Rozdział II

Brusy i okolice w III Rzeczypospolitej (polityka i gospodarka)

 1. Demokratyczny przełom
 2. Odbudowa samorządu terytorialnego
 3. Funkcjonowanie władzy lokalnej
 4. Postawy polityczne Krëbanów
 5. Problemy społeczno-gospodarcze okresu transformacji

Część VII

Kazimierz Ostrowski

Brusy i okolice w latach 1945-1989 oraz w III Rzeczypospolitej

(oświata, kultura, Kościół)

Rozdział I

Kartki z dziejów oświaty

      Szkoła - centrum życia społecznego

       Szkoły zawodowe

      Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

Rozdział II

Drogi i ścieżki kultury

 1. Odrodzenie i rozwój
 2. „Krëbanë" i festiwal folkloru
 3. W świetlicach i klubach. WDK Czyczkowy, „Zaboracy"
 4. Twórcy

10.Kaszubska tożsamość. Język domowy

11.W poezji i prozie

12.Biblioteki, kino

13.Prasa, telewizja

Rozdział III

Kościoły, duszpasterze i wierni

 1. Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Brusach
 2. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie
 3. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach
 4. Stowarzyszenia kościelne

Dekanat bruski

Rozdział IV

Życie społeczne

 1. Powrót do działania - w nowej rzeczywistości
 2. OSP - ofiarna służba przeciwpożarowa
 3. Różne stowarzyszenia, ale dobro wspólne
 4. Sport
 5. Obywatele zasłużeni i honorowi
 6. Miasto, wioski i osady

Bibliografia

 

Indeks : 230 83-919614-3-5

Opis:

Oprawa:
twarda
Wydawca:
Urząd Miejski w Brusach, Instytut Kaszubski w Gdańsku
Format:
18x25cm
Język:
polski
Liczba stron:
1150
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk-Brusy 2006

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Produkty w tej samej kategorii:

Studia nad społeczeństwem województwa...
 • Obecnie brak na stanie
Studia nad społeczeństwem województwa...

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku ukazała się książka prof. Zygmunta Szultki Studia nad społeczeństwem województwa pomorskiego Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności kaszubskiej (XVI-XVIII wiek). Jest to 12 numer serii wydawniczej Biblioteka Kaszubska. 

Cena 109,52 zł
Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub...
 • Obecnie brak na stanie
Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub...

Problematyka literatury kaszubskiej w tej pracy rozpatrywana jest "od wewnątrz", poprzez ukazanie dominujących w niej tematów i motywów oraz technik artystycznych przedstawień, a także "od zewnątrz" w jej historycznych i geograficznych uwarunkowaniach.

Cena 40,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio