• Historia Brus i okolicy
 • Historia Brus i okolicy
 • Historia Brus i okolicy
 • Historia Brus i okolicy

Historia Brus i okolicy

120,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

Monografia Brus i okolicy, w której w bardzo ciekawy sposób opisana została historia i dzieje miejscowości. W książce znajdziemy też wiele zdjęć i ilustracji.

Ilość

Z książki dowiemy się jak kształtowała się historia Brus i ich okolic od osadownictwa pradziejowego na terenie gminy do czasów współczesnych. Poznamy fakty w zakresie polityki, gospodarki, oświaty czy kultury w tym okresie

 

Spis treści

Józef Borzyszkowski

Wstęp

Część I

Krzysztof Walenta

Osadnictwo pradziejowe na terenie gminy Brusy

Część II

Klemens Bruski

Brusy i okolice w średniowieczu i czasach nowożytnych

Rozdział I

Pod władzą książąt wschodniopomorskich i zakonu krzyżackiego

 1. Przynależność administracyjna (do poł. XV w.)
 2. Stosunki własnościowe i osadnictwo przedlokacyjne (do poł. XIV w.)
 3. Lokacje chłopskich wsi Zakonu w drugiej połowie XIV w
 4. Rycerstwo - posiadłości i rola polityczna
 5. Stosunki kościelne
 6. Gospodarka i stan osadnictwa u schyłku krzyżackiego panowania (poł. XV w.)

Rozdział II

W Prusach Królewskich (1454-1772)

 1. Trzynastoletnia wojna (1454-1466), jej skutki i pierwsze stulecie

polskiego panowania

Dobre czasy (poł. XVI - poł. XVII w.)

3. Trudne czasy (1655-1772)

 1. Wojny i ich skutki
 2. Oblicze gospodarcze regionu
 3. Kościoły w Brusach i w Leśnie, ich wyposażenie i duszpasterze

Część III

Józef Borzyszkowski

W państwie prusko-niemieckim

Rozdział I

Początki pruskiego panowania - do wojen napoleońskich

 1. Rejestr fryderycjański i nowa administracja
 2. Zmiany w stosunkach własnościowych; pozycja Łukowiczów
 3. W okresie wojen napoleońskich

Rozdział II

Uwłaszczenie chłopów i rozwój rolnictwa

 1. Istota reform uwłaszczeniowych
 2. Przebieg uwłaszczenia w dobrach państwowych i prywatnych
 3. Wykup powinności na rzecz Kościoła
 4. Rozwój rolnictwa - gospodarki folwarcznej i chłopskiej
 5. Emigracja i zmiany w gospodarce rolnej po wojnie francusko-pruskiej

Rozdział III

W trybach polityki germanizacyjnej Prus

 1. Stosunki narodowościowe w świetle statystyki
 2. Rozwój szkolnictwa
 3. Walka o ziemię - „zielony wywłaszczyciel"

Rozdział IV

Dzieje i rola parafii bruskiej i leśnieńskiej

 1. Zmiany w administracji kościelnej; proboszczowie w Brusach i Leśnie;

dozór i służba kościelna

 1. Majątek kościelny
 2. Szpitale i bractwa religijne
 3. Parafia ewangelicka w Kosobudach

Rozdział V

Brusy - ważne centrum polskiego życia narodowego i gospodarczego

 1. Echa powstań narodowych
 2. Powstanie i rozwój bruskich instytucji spółdzielczych
 3. Rzemiosło i handel prywatny
 4. Działalność organizacji społeczno-kulturalnych w Brusach a polski ruch wyborczy w Prusach Zachodnich

Towarzystwo Pomocy Naukowej a rozwój rodzimej inteligencji

Brusy i okolica w dziejach regionalizmu kaszubskiego

Rozdział VI

Życie codzienne i kultura mieszkańców

 1. Zróżnicowanie społeczne
 2. Praca, robotnicze kontrakty
 3. Problem samowystarczalności gospodarstw
 4. Dwory i dworki, domy i chaty
 5. Nazwy, nazwiska, rągadła
 6. W rodzinie i wśród sąsiadów
 7. Rok obrzędowy na Zaborach
 8. Przejawy pobożności
 9. Inne treści życia codziennego i towarzyskiego

Część IV

Józef Borzyszkowski

Między pierwszą a drugą wojną światową

Rozdział I

Pod znakiem nie tylko wielkiej wojny (1914-1918)

       Żołnierze i cywile - ich życie wojenne

        Czas walki o przyłączenie Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej (1918-1920)

        Powitanie Wojska Polskiego i pierwszy okres wolności-organizacja władzy

        Przełomowy rok 1920-„wojna bolszewicka" i jej skutki

Rozdział II

Życie gospodarcze, sytuacja ludności w dwudziestoleciu międzywojennym

 1. Specyfika warunków rozwoju gospodarczego.

Stan i struktura zawodowa ludności

 1. Osłabienie pozycji bruskich instytucji spółdzielczych
 2. Rozwój prywatnego handlu, rzemiosła i przemysłu
 3. Sytuacja w rolnictwie. Leśnictwo i rybołówstwo
 4. Bezrobocie i inne sprawy dnia powszedniego

Rozdział III

Brusko-leśnieński Kościół katolicki - jego rola w życiu Krëbanów w okresie IIRP

 1. Zmiany granic parafii, duszpasterzy, stan parafialnego majątku
 2. Klasztory w Brusach i Orliku. Udział Krëbanów w budowie

kalwarii wielewskiej

 1. Kapliczki i krzyże przydrożne

Bractwa i organizacje społeczne działające pod patronatem Kościoła

 1. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia"
 2. Akcja Katolicka a polityka

Rozdział IV

Rozwój oświaty i kultury. Udział Krëbanów w życiu politycznym Pomorza i kraju

 1. Stan szkolnictwa
 2. Działalność świeckich organizacji społeczno-kulturalnych
 3. Życie polityczne w Brusach i okolicy

Część V

Bogusław Breza

Pod hitlerowską okupacją

Rozdział I

Wojna 1939 roku. Pierwsze okupacyjne doświadczenia

 1. Wojna
 2. Zmiany w administracji
 3. „Krwawa jesień" 1939 r. Jej kontynuacja i następstwa
 4. Wojna i ideologia a problemy gospodarcze

Rozdział II

Polityka okupanta

 1. Przestrzeń życiowa dla Niemców w lokalnej praktyce
 2. Polityka narodowościowa a tożsamość mieszkańców
 3. Kultura środkiem nazistowskiego oddziaływania

Rozdział III

Szkoła i Kościół a pomorski ruch oporu

 1. Szkoły powszechne i podziemna oświata
 2. Pomiędzy wiarą i polityką. Kościół oraz parafia w czasie okupacji
 3. Samoobrona i ruch oporu

Rozdział IV

Wokół problematyki życia codziennego

1. Na styku polsko-niemieckim

 1. Wyzwolenie

Część VI

Cezary Obracht-Prondzyński

Brusy i okolice w latach 1945-1989 oraz w III Rzeczypospolitej

(polityka i gospodarka)

Rozdział I

Brusy i okolice w latach 1945-1989 (polityka i gospodarka)

 1. Stosunki ludnościowe w pierwszych latach po zakończeniu wojny
 2. Sytuacja społeczno-polityczna w latach 1945-1949/50
 3. Problemy gospodarcze w pierwszych latach po 1945 roku
 4. Życie polityczne okresu PRL
 5. Życie gospodarcze - od kolektywizacji do transformacji systemowej

Rozdział II

Brusy i okolice w III Rzeczypospolitej (polityka i gospodarka)

 1. Demokratyczny przełom
 2. Odbudowa samorządu terytorialnego
 3. Funkcjonowanie władzy lokalnej
 4. Postawy polityczne Krëbanów
 5. Problemy społeczno-gospodarcze okresu transformacji

Część VII

Kazimierz Ostrowski

Brusy i okolice w latach 1945-1989 oraz w III Rzeczypospolitej

(oświata, kultura, Kościół)

Rozdział I

Kartki z dziejów oświaty

      Szkoła - centrum życia społecznego

       Szkoły zawodowe

      Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące

Rozdział II

Drogi i ścieżki kultury

 1. Odrodzenie i rozwój
 2. „Krëbanë" i festiwal folkloru
 3. W świetlicach i klubach. WDK Czyczkowy, „Zaboracy"
 4. Twórcy

10.Kaszubska tożsamość. Język domowy

11.W poezji i prozie

12.Biblioteki, kino

13.Prasa, telewizja

Rozdział III

Kościoły, duszpasterze i wierni

 1. Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Brusach
 2. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie
 3. Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach
 4. Stowarzyszenia kościelne

Dekanat bruski

Rozdział IV

Życie społeczne

 1. Powrót do działania - w nowej rzeczywistości
 2. OSP - ofiarna służba przeciwpożarowa
 3. Różne stowarzyszenia, ale dobro wspólne
 4. Sport
 5. Obywatele zasłużeni i honorowi
 6. Miasto, wioski i osady

Bibliografia

 

Indeks : 230 83-919614-3-5

Opis:

Format:
18x25cm
Język:
polski
Liczba stron:
1150
Oprawa:
twarda
Wydawca:
Urząd Miejski w Brusach, Instytut Kaszubski w Gdańsku
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk-Brusy 2006

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Produkty w tej samej kategorii:

50 lat z Pomeranią

Dzieło prezentuje 50 artykułów publicystycznych– niezwykle ważnych dla ruchu kaszubsko pomorskiego. Te teksty to pół wieku historii Pomorza, a także przegląd twórczości wielu znamienitych piór kaszubsko-pomorskiej publicystyki. Trudnego wyboru artykułów z bogatego archiwum „Pomeranii” dokonał redaktor Edmund Szczesiak przy współpracy A. Buslera, B. Cirockiej, K. Kordy i D. Majkowskiego.

Cena nie uległa zmianie
Cena podstawowa 30,00 zł -70% Cena 9,00 zł

Nekropolie Pomorza

Książka zawiera czterdzieści artykułów z konferencji naukowej, będącej częścią projektu Nekropolie Pomorza, realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku w latach 2010-2012.

Cena 37,00 zł
Gazeta Gdańska w latach 1891-1939
 • Obecnie brak na stanie

Gazeta Gdańska w latach 1891-1939

W końcu roku 2017 ukazała się kolejna publikacja autorstwa prof. Andrzeja Romanowa zatytułowana „Gazeta Gdańska” w latach 1891–1939. Jak autor sam zaznaczył we wstępie, jego dzieło to pierwsza monografia w całości poświęcona blisko 50-letniej historii „Gazety Gdańskiej”. Mimo że sporo informacji autor zawarł już we wcześniejszych publikacjach to publikacja ta stanowi dzieło nowe, świeże, stanowiące podsumowanie dotychczasowych badań profesora Romanowa nad prasą gdańską.

Cena 30,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio