Swiónowskô nasza Matinkò

Obszerna – zawierająca niemal pół tysiąca stron – praca doktorska zatytułowana "Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub". Jej autorem jest Eugeniusz Pryczkowski. Dzieło przedstawia prawie siedemsetletnią pisaną historię tego miejsca.

Status: dostępny Cena: 50,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:457 978-83-63940-03-4
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Format: 16,5 cm x 23,5 cm
  • Liczba stron: 472
  • Miejsce i rok wydania: Banino 2016
  • Wydawca: ZKP Odział w Baninie, Pryczkowscy.Akademia Kaszubska
Więcej informacji

 

Obszerna – zawierająca niemal pół tysiąca stron – praca doktorska zatytułowana "Swiónowskô nasza Matinkò. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub". Jej autorem jest Eugeniusz Pryczkowski. Dzieło przedstawia prawie siedemsetletnią pisaną historię tego miejsca. Sporo uwagi skupia na przebiegu koronacji i współczesnym ruchu pątniczym. Jak zauważył jeden z recenzentów pracy obronionej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Andrzej Groth: Rozprawa została oparta na solidnej kwerendzie w krajowych archiwach i bibliotekach i ponad 150 relacjach ustnych. Poruszone zostały w pracy ważne problemy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem parafii i sanktuarium, jego roli w rozwoju regionalizmu kaszubskiego i tożsamości Kaszubów.

Praca składa się z sześciu rozdziałów, aneksu zawierającego między innymi około 30 świadectw cudownych uzdrowień, wstępu i zakończenia. Bibliografia ujmuje ponad 400 pozycji. Zebrano informacje od ponad 150 informatorów. Do książki piękne Słowo napisał ordynariusz diecezji pelplińskiej biskup Ryszard Kasyna, którego pierwsze zdania brzmią następująco: Trzymają Państwo w ręku książkę, która opisuje dzieje parafii w Sianowie jako centrum kultu maryjnego na Kaszubach. To przede wszystkim praca naukowa z dobrze udokumentowanym odniesieniem do źródeł i dzięki temu będąca nieocenioną skarbnicą wiedzy na temat parafii i sanktuarium w Sianowie. Ukazuje ona również niezwykły wpływ tego miejsca na pobożność ludzi wierzących, a przez nią na różne dziedziny życia społecznego, kulturalnego i duchowego mieszkańców Kaszub.

Naukowość publikacji nie przesłanie jednak niezwykłego ducha, którym jest ona przepełniona. Z pewnością fakt, że Autorem jest syn sianowskiej ziemi, sprawia, że za danymi statystycznymi i faktami, widzimy konkretnych ludzi modlących się do Pani Sianowskiej oraz u Niej szukających pociechy [...].

 


Spis treści

1. Dzieje kościoła i parafii w Sianowie do 1864 r.

 

1.1 Geneza i powstanie parafii oraz kultu maryjnego w Sianowie

1.1.1        Pradzieje osadnictwa w okolicy Sianowa

1.1.2        Sianowo w strukturze administracji państwowej i kościelnej

1.1.3        Powstanie parafii w Sianowie (1388-1393)

1.1.4        Początki kultu maryjnego

 

1.2 Sianowo - filia parafii w Strzepczu (1445-1864)

1.1.5        Pod polskimi rządami

1.1.6        Funkcjonowanie przyszłego sanktuarium w czasie zaborów 

1.1.7        Kult maryjny w latach 1445-1864

 

2. Duszpasterstwo i aktywność społeczna w latach 1864 - 1966

 

2.1 Dzieje parafii i kultu od 1864 do 1920 roku

2.1.1        Erekcja parafii i działalność proboszcza ks. J. Grünholza

2.1.2        Życie religijne i społeczne

 

2.2 Okres 20-lecia międzywojennego

2.1.3        Po odzyskaniu niepodległości

2.1.4        Działalność duszpasterska do II wojny światowej

2.1.5        Życie religijne i społeczne

 

2.3 Okres II wojny światowej

2.3.1        Losy cudownej figury

2.3.2        Duszpasterstwo i działalność konspiracyjna

 

2.4 Po II wojnie światowej (do 1966)

2.3.3        Duszpasterstwo po odzyskaniu niepodległości

 

3. Koronacja figury Matki Boskiej na Królową Kaszub (1966)

 

3.1 Przygotowania do koronacji

3.1.1        Geneza papieskiej decyzji o koronacji

3.1.2        Przygotowania duszpasterskie i organizacyjne

 

3.2 Koronacja i jej znaczenie

3.1.3        Przebieg uroczystości

3.1.4        Znaczenie koronacji w życiu religijnym i społeczno-kulturowym Kaszub

 

 

4. Sianowo jako sanktuarium

 

4.1 Duszpasterstwo

4.1.1        Powstanie sanktuarium

4.1.2        Parafia i duszpasterze sianowscy (po koronacji)

4.1.3        Życie sakramentalne

 

4.2 Ruch pielgrzymkowy

4.2.1 Pielgrzymki kaszubskie

4.2.2 Pielgrzymki dostojników kościelnych i polityków

 

5. Uroczystości religijne jako święta kultury i regionalizmu kaszubskiego

 

5.1 Kaszubskie odpusty

5.1.1 Matki Boskiej Szkaplerznej

5.1.2 Matki Boskiej Siewnej – święto rolników

 

5.2 Wydarzenia religijno-kulturowe

5.2.1 Puste noce

5.2.2 Kaszubskie Drogi Krzyżowe

5.2.3 Oratorium Sianowskie

5.2.4 Inne wydarzenia kulturowe

5.2.5 Królowa Kaszub Patronką Pięknej Miłości

 

 

6. Sanktuarium Królowej Kaszub w tożsamości Kaszubów

 

6.1 Źródło kaszubskich impresji artystycznych

6.1.1 Królowa Kaszub w literaturze pięknej i muzyce

6.1.2 Królowa Kaszub w sztuce regionu

6.1.3 Sanktuarium w mediach

 

6.2 Wpływ sanktuarium na rozwój regionalizmu kaszubskiego

6.2.1 Liturgia w języku kaszubskim

6.2.2 Sanktuarium w kaszubskim ruchu regionalnym

Inne w tej samej kategorii