• Nowy

Procesy integracji i dezintegracji w powiecie bytowskim w świetle badań z lat 60. i 70. XX wieku

55,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

Na początku tomu znajduje się wprowadzenie autorstwa prof. prof. Józefa Borzyszkowskiego i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, w którym z jednej strony przedstawiono kontekst powstania obydwu opracowań na tle zmian zachodzących na ziemi bytowskiej oraz przywołano uwarunkowania metodologiczne i teoretyczne ówczesnych badań na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z drugiej zaś zaprezentowano biografię autorki i jej dokonania naukowe oraz pisarskie.

Ilość

Na tom składają się dwa teksty. Pierwszym jest praca magisterska pt. "Rola młodzieży w procesie integracji społecznej w powiecie bytowskim", która została napisana pod kierunkiem doc. Bolesława Maroszka i obroniona w 1973 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Składa się ona z czterech rozdziałów: Charakterystyka środowiska powiatu bytowskiego; Małżeństwa mieszane w powiecie bytowskim w powojennym dwudziestoleciu; Rodzicie i dzieci – konfrontacja poglądów oraz Młodzież czynnikiem przemian społecznych.

Drugim, obszerniejszym i ważniejszym tekstem w tym tomie, jest rozprawa doktorska Karoliny Literskiej pt. "Współczesne migracje Kaszubów bytowskich do Republiki Federalnej Niemiec". Została napisana pod kierunkiem wybitnego poznańskiego socjologa prof. Andrzeja Kwileckiego i obroniona w 1976 r. na UAM. Składa się z czterech rozdziałów: Dawna i współczesna kaszubszczyzna bytowska; Przyczyny i motywy współczesnych migracji w świetle badań terenowych; Kaszubi w Republice Federalnej Niemiec oraz Społeczne skutki migracji na ziemi bytowskiej.

Wydawcami książek są Instytut Kaszubski oraz Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, a książka jest tomem pierwszym w serii pt. Studia i materiały z dziejów Bytowa oraz ziemi bytowskiej.

 

Indeks : 416 9788365826985

Opis:

Format:
17x24cm
Język:
polski
Liczba stron:
295
Oprawa:
twarda
Wydawca:
Instytut Kaszubski
Miejsce i rok wydania:
2023

Specyficzne kody :

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Utwory sceniczna (Paweł Szefka)

Kolejny tom Biblioteki Pisarzy Kaszubskich nakładem Instytutu Kaszubskiego poświęcony utworom scenicznym Pawła Szefki - nauczyciela, badacza folkloru muzycznego Kaszub, autora wielu publikacji dotyczących tańców, obrazków scenicznych i tradycyjnych instrumentów kaszubskich. 

Cena 35,00 zł

Kaszubskie stegny / Kashubian pathways

Album dokumentuje działalność artystyczną Jana Miśka, która dotyczy Pomorza, a w szczególności Kaszubszczyzny. „Kaszubskie stegny” są swoistym artystycznym dokumentem, plastyczno-literacką prezentacją złożonych, często bardzo trudnych losów społeczności Kaszubów.

Cena 40,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio