• Nowy

Małe miasta pomorskie w procesie metropolizacji tom 1 i 2

150,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

Publikacja autorstwa dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej pt. "Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji" przedstawia zależności pomiędzy procesami metroplizacji a przyszłością rozwoju małych miast, zaprezentowane na przykładzie województwa pomorskiego i metropolii trójmiejskiej.

Ilość

Globalizacja oraz dynamiczna urbanizacja przyczyniają się do rosnącego znaczenia procesu metropolizacji, który można uznać za jedną z ważniejszych determinant wpływających obecnie na kształtowanie i zmiany zachodzące w strukturach miejskich i regionalnej sieci osadniczej. Z tego względu coraz częściej poszukuje się narzędzi, umożliwiających stały monitoring zmian zachodzących w wyniku metropolizacji oraz sposobów na szybsze i efektywniejsze reagowanie na negatywne skutki tegoż procesu, prowadzące do narastających dysproporcji w sieci osadniczej regionu. Stanowiło to ważną przesłankę dla sformułowania celu publikacji jakim była ocena wpływu procesu metropolizacji na rozwój funkcjonalno-przestrzenny miast województwa pomorskiego. Do realizacji tegoż celu posłużył wypracowany model analityczny wykorzystujący wielkie zbiory danych oraz zasoby informacji przestrzennych. Składa się on z dwóch komponentów: (1) w skali regionalnej – oceny siły oddziaływania metropolii, uwzględniając powiązania przestrzenne i funkcjonalne ośrodków miejskich z metropolią, (2) w skali lokalnej – oceny rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego małych miast, uwzględniając przy tym zestaw wskaźników odnoszących się do czynników takich jak m.in. stopień urbanizacji, stopień atrakcyjności przestrzeni, jakości życia oraz funkcjonalności struktury urbanistycznej analizowanych ośrodków. Uzyskane wyniki posłużyły do wskazania zależności rozwoju mniejszych ośrodków miejskich od postępującego procesu metropolizacji, w rezultacie do określenia typologii małych miast pomorskich, a tym samym identyfikacji czynników determinujących współczesne procesy rozwojowe w regionie.

Indeks : 9788365826831

Opis:

Liczba stron:
tom 1: 258
tom 2: 296
Oprawa:
twarda
Wydawca:
Instytut Kaszubski
Format:
28 x 21 cm
Język:
polski
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk 2022

Specyficzne kody :

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Pro memoria Tadeusz Jabłoński (1919-2019)

Wydany tom poświęcony został Tadeuszowi Jabłońskiemu (1919-2019) - Pawłowi Dzianiszowi: wybitnemu dziennikarzowi i publicyście, autorowi wielu esejów historycznych i portretów biograficznych, animatorowi życia kulturalnego, mistrzowi wielu pomorskich dziennikarzy.

Cena 35,00 zł

Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku

Kolejna odsłona tematu Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku.
Autorzy w sensie jak najbardziej dosłownym postanowili zaproponować potencjalnemu
turyście czy też innemu miłośnikowi kultury Gdańska wędrówkę po mieście kaszubskimi
śladami.

Cena 30,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala (3).png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio