• Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
  • Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
  • Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
  • Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
  • Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

52,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

Podstawowym problemem rozpatrywanym w publikacji, jest proces zmian, zachodzących w użytkowaniu lasów. Książka powstała w oparciu o rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Arno Włodarskiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ilość

Lasy od wieków  towarzyszyły człowiekowi. Dostarczały niezbędnych do egzystencji surowców, służyły jako schronienie, dawały pożywienie. Człowiek korzystał z tych wszystkich darów puszcz i borów oraz zaczął je przekształcać na swoje potrzeby. Zaczął je w końcu także karczować, by uzyskaną w ten sposób ziemię mogło zagospodarować rolnictwo. Aktywność ludzką w tej sferze dziś określamy mianem gospodarki leśnej. Według współczesnych definicji jest ona działem gospodarki narodowej, na który składa się produkcja wytworzona w gospodarstwie leśnym. Na produkcję tę składają się użytki drzewne, które są głównym celem produkcyjnym oraz użytki poboczne, z których warto wymienić żywicę, korę, owoce leśne, grzyby i zwierzynę łowną. Podstawowym zadaniem współczesnej gospodarki leśnej jest wykorzystywanie lasów jako źródła surowców, przy jednoczesnym utrzymywaniu ich w trwałej użyteczności przez odnowienia, pielęgnację i ochronę. Ma ona także istotne cele pozaprodukcyjne, tak przynoszące korzyści gospodarcze, (ochrona środowiska, czy turystyka), jak i pozagospodarcze, (ochrona zdrowia społeczeństwa). SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

Lasy i leśnictwo na Pomorzu, w Rzeczpospolitej i Europie w okresie nowożytnym

1 1 Znaczenie i zagospodarowanie lasów w Polsce w średniowieczu i okresie nowożytnym

1 2 Lasy województwa pomorskiego w XVI-XVIII wieku

1 3 Początki gospodarki leśnej w nowożytnej Europie

Rozdział II

Gospodarka leśna w lasach królewskich województwa pomorskiego

2 1  Polityka leśna władców polskich w okresie  nowożytnym

2 2 Organizacja administracji leśnej w dobrach królewskich

2 3 Przemysłowa i pozaprzemysłowa eksploatacja lasów królewskich

Rozdział III

Gospodarka leśna w lasach kościelnych, szlacheckich i miejskich województwa pomorskiego

3 1 Gospodarka leśna w  dobrach kościelnych

3 2 Gospodarka leśna w   dobrach szlacheckich

3 3 Gospodarka leśna w  dobrach  miejskich

Rozdział IV

Przemiany gospodarki leśnej w lasach województwa pomorskiego w okresie nowożytnym

4 1 Wykształcanie się nowoczesnych form urządzania, hodowli i użytkowania lasu

4 2 Formy ochrony lasu i ich znaczenie

4 3 Znaczenie gospodarcze i pozagospodarcze lasów pomorskich w latach 1565-1772

Zakończenie 

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Aneksy

 Indeks : 208 978-83-87258-89-4

Opis:

Oprawa:
twarda
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Format:
18x25cm
Język:
polski
Liczba stron:
304 + 20 stron wkładki z kolorowymi ilustracjami
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk 2012

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Szkice historyczne o dawnej Łebie

Książka wyjaśnia wiele z tajemnic, jakimi obrosły dzieje Łeby. Pierwszy rozdział traktuje o początkach miasta (lokalizacja miasta, rola osadników i miejscowej ludności kaszubskiej, ustrój miasta, skutki tragicznych sztormów itd.).

Cena 12,00 zł

Emigracja kaszubska. Zjawisko, ludzie, ośrodki

Książka zawiera głosy w dyskusji nie tylko badaczy ale także członków rodzin emigrantów na temat kaszubskiej emigracji. Możemy w niej znaleźć także przedruki dawniejszych tekstów autorstwa Hieronima Derdowskiego czy Jana Karnowskiego, również poświęconych tej tematyce. Dzięki temu książka ta nabiera charakteru nie tylko akademickiego ale także źródłowego.

Cena 40,00 zł
Banino, Miszewo, Pępowo, Rębiechowo. Dzieje dramatyczne i piękne
  • Obecnie brak na stanie

Banino, Miszewo, Pępowo, Rębiechowo. Dzieje...

Monografia Banina, Miszewa, Pępowa i Rębiechowa autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego. Poza informacjami związanymi z historią tych miejscowości i zasłużonymi mieszkańcami, w książce zawarto sporo wspomnień oraz archiwalnych zdjęć.

Cena 39,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio