• Nowy

Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906 – 1907

30,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

Strajki szkolne polskich dzieci w  okresie germanizacji kojarzą się powszechnie z  omawianym w  podręcznikach bohaterstwem uczniów z  Wrześni, w  latach 1901–1902, jako tych, którzy obronę mowy ojczystej opłacili biciem, a nawet więzieniem. Wprawdzie historycy od lat poruszają temat analogicznych strajków uczniowskich w latach 1906–1907 na Pomorzu, pozostającym podobnie jak Wielkopolska i Śląsk pod wpływem bezwzględnej germanizacji, jednak wiedza ta wciąż pozostaje domeną wąskiego grona specjalistów. W świadomości zbiorowej nie docenia się nie tylko skali buntu uczniów na Pomorzu, ale, co najważniejsze, znaczenia doświadczeń wyniesionych ze strajków w budzeniu świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie pomorskie.

Ilość

Niniejsza książka jest pokłosiem konferencji „Strajki szkolne na Kaszubach 1906–1907 r.”, zorganizowanej przez Kaszubski Zespół Parlamentarny, Instytut Balticum oraz Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą w  Wejherowie. Wydarzenie to 27 listopada 2020 roku ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią COVID-19 zrealizowano online. W  jej trakcie wygłoszono siedem referatów i jeden komunikat, które znalazły się w niniejszym tomie. Podczas konferencji Lidia Burzyńska-Wentland przedstawiła stan i organizację szkolnictwa elementarnego na przełomie XIX i XX wieku w rejencji gdańskiej i  kwidzyńskiej w  Prusach Zachodnich, obejmujących większość ówczesnych Kaszub; Paweł Śpica przybliżył stosunek kaszubskiej i  polskiej ludności w tym samym okresie w Prusach Zachodnich do pruskiej oświaty publicznej; Tomasz Krzemiński omówił rolę Wiktora Kulerskiego, właściciela i redaktora poczytnej na Kaszubach „Gazety Grudziądzkiej” oraz polskiego posła do Reichstagu, w akcji strajkowej w szkołach pruskich na Kaszubach; Edmund Kizik przeanalizował wypowiedzi o strajkach szkolnych z lat 1906– 1907 w Wielkopolsce i Prusach Zachodnich w ówczesnej niemieckiej prasie; Bogusław Breza ukazał kaszubskie strajki szkolne z  perspektywy „Gazety Gdańskiej”; Anna W. Brzezińska omówiła opisy strajków w kilku kociewskich miejscowościach, zawarte w  zachowanych wypisach z  kronik szkolnych; Daniel Kalinowski zajął się obecnością strajków na Pomorzu i Kaszubach w polskiej literaturze i publicystyce; Marian Miotk w swoim komunikacie zaprezentował strajki szkolne na terenie powiatu wejherowskiego na podstawie relacji zebranych przez miejscowego nauczyciela. Publikację tę zamyka zaktualizowana przez Bogusława Brezę lista miejscowości, w których odbyły się strajki uczniów przeciwko usuwaniu języka polskiego ze szkoły, licząca 168 wsi i miasteczek ze wskazanego obszaru oraz mapa poglądowa, wskazująca miejsca strajków

Indeks : 650 9788396658418

Opis:

Format:
14x21cm
Język:
polski
Oprawa:
miękka
Wydawca:
Bernardinum

Specyficzne kody :

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Kaszuby - Pomorze na tle Słowiańszczyzny

Nakładem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku ukazała się drukiem książka Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny. Historia, kultura, język. Jest to publikacja naukowa zredagowana przez Adama Lubockiego, przy udziale innych pracowników Muzeum, m.in.  Romana Drzeżdżona, Justyny Grabowskiej-Szmelc, Michała Hinca, Anny Kąkol, Mateusza Klebby, Mateusza Szuby. W jej skład wchodzi 11 artykułów i 2 teksty źródłowe dotyczące różnych zagadnień związanych z Kaszubami/Pomorzem lub Słowiańszczyzną. Każdy zainteresowany historią lub kulturą Słowian i Kaszubów znajdzie tu coś dla siebie. Artykuły są w języku polskim, jednakże język kaszubski pojawił się m.in. w spisie treści i streszczeniach.

Cena 39,00 zł
Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939
  • Obecnie brak na stanie

Pomorze pod okupacją niemiecką. Jesień 1939

Książka jest pokłosiem konferencji „Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec. Pomorze jesienią 1939 roku i zbrodnia pomorska”, która odbyła się w Wejherowie w dniach 1–3 września 2019 roku.

Wygłoszone na niej referaty są podstawą tekstów publikacji. Dotyczą one kilku obszarów. Pierwszy stanowi polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec i metody jej prowadzenia, drugi – płaszczyzna regionalna, sytuacja na Pomorzu w pierwszych miesiącach okupacji, trzeci – historia wybranych miejsc masowych zbrodni na Pomorzu, w tym pokazanie najnowszego stanu badań, czwarty – pamięć o zbrodni w Lasach Piaśnickich i znaczenie powstającego Muzeum Piaśnickiego.

Cena 45,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala (3).png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio