Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906 – 1907

30,00 zł
Brutto Cena nie uległa zmianie

Strajki szkolne polskich dzieci w  okresie germanizacji kojarzą się powszechnie z  omawianym w  podręcznikach bohaterstwem uczniów z  Wrześni, w  latach 1901–1902, jako tych, którzy obronę mowy ojczystej opłacili biciem, a nawet więzieniem. Wprawdzie historycy od lat poruszają temat analogicznych strajków uczniowskich w latach 1906–1907 na Pomorzu, pozostającym podobnie jak Wielkopolska i Śląsk pod wpływem bezwzględnej germanizacji, jednak wiedza ta wciąż pozostaje domeną wąskiego grona specjalistów. W świadomości zbiorowej nie docenia się nie tylko skali buntu uczniów na Pomorzu, ale, co najważniejsze, znaczenia doświadczeń wyniesionych ze strajków w budzeniu świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie pomorskie.

Ilość

Niniejsza książka jest pokłosiem konferencji „Strajki szkolne na Kaszubach 1906–1907 r.”, zorganizowanej przez Kaszubski Zespół Parlamentarny, Instytut Balticum oraz Kaszubsko-Pomorską Szkołę Wyższą w  Wejherowie. Wydarzenie to 27 listopada 2020 roku ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane pandemią COVID-19 zrealizowano online. W  jej trakcie wygłoszono siedem referatów i jeden komunikat, które znalazły się w niniejszym tomie. Podczas konferencji Lidia Burzyńska-Wentland przedstawiła stan i organizację szkolnictwa elementarnego na przełomie XIX i XX wieku w rejencji gdańskiej i  kwidzyńskiej w  Prusach Zachodnich, obejmujących większość ówczesnych Kaszub; Paweł Śpica przybliżył stosunek kaszubskiej i  polskiej ludności w tym samym okresie w Prusach Zachodnich do pruskiej oświaty publicznej; Tomasz Krzemiński omówił rolę Wiktora Kulerskiego, właściciela i redaktora poczytnej na Kaszubach „Gazety Grudziądzkiej” oraz polskiego posła do Reichstagu, w akcji strajkowej w szkołach pruskich na Kaszubach; Edmund Kizik przeanalizował wypowiedzi o strajkach szkolnych z lat 1906– 1907 w Wielkopolsce i Prusach Zachodnich w ówczesnej niemieckiej prasie; Bogusław Breza ukazał kaszubskie strajki szkolne z  perspektywy „Gazety Gdańskiej”; Anna W. Brzezińska omówiła opisy strajków w kilku kociewskich miejscowościach, zawarte w  zachowanych wypisach z  kronik szkolnych; Daniel Kalinowski zajął się obecnością strajków na Pomorzu i Kaszubach w polskiej literaturze i publicystyce; Marian Miotk w swoim komunikacie zaprezentował strajki szkolne na terenie powiatu wejherowskiego na podstawie relacji zebranych przez miejscowego nauczyciela. Publikację tę zamyka zaktualizowana przez Bogusława Brezę lista miejscowości, w których odbyły się strajki uczniów przeciwko usuwaniu języka polskiego ze szkoły, licząca 168 wsi i miasteczek ze wskazanego obszaru oraz mapa poglądowa, wskazująca miejsca strajków

Indeks : 650 9788396658418

Opis:

Format:
14x21cm
Język:
polski
Oprawa:
miękka
Wydawca:
Bernardinum

Specyficzne kody :

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Dzieje szkolnictwa na Gochach, Benedykt Reszka

Dzieje szkolnictwa na Gochach, Benedykt Reszka

Książki Benedykta Reszki tematycznie są związane z Gochami, w których dominuje tematyka historyczna. Szczególnie ujawnia się to w Czasie zła i Ich losach, Ewangelikach na Gochach, Z dziejów rodziny Reschke-Reszka od 1515, a ostatnio w Dziejach Szkolnictwa na Gochach. 

Cena 55,00 zł

Szkoła Kadetów w Słupsku

Publikacja poświęcona Szkole Kadetów w Słupsku, która powstała w 1769 z rozkazu w króla pruskiego Fryderyka II. Fryderyk II  tym rozkazem chciał osiągnąć dwa cele: odbudowę korpusu oficerskiego jego armii, mocno wykrwawionego po wojnie siedmioletniej (1756-1763) oraz germanizację szlachty starostwa lęborsko-bytowskiego.

Cena 4,00 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio