• Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia naukowa
  • Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia naukowa
  • Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia naukowa
  • Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia naukowa
  • Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia naukowa
  • Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia naukowa

Ks. ppłk Józef Wrycza (1884–1961). Biografia historyczna

66,67 zł
Cena nie uległa zmianie

Jest to pierwsza naukowa biografia poświęcona jednemu z najważniejszych Kaszubów i znanych Pomorzan. Józef Wrycza – ksiądz, wojak, narodowiec, uczestnik życia politycznego II Rzeczypospolitej – przetrwał w pamięci współczesnych jako człowiek zaangażowany w walkę o niepodległość Ojczyzny, gotowy złożyć za jej sprawę najwyższą ofiarę.

Ilość

Prezentowana praca to owoc rozprawy doktorskiej Krzysztofa Kordy obronionej na Uniwersytecie Gdańskim. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, uzupełniona o uwagi recenzentów (prof. dr. hab. Mieczysława Wojciechowskiego i prof. dr. hab. Mariana Mroczko), bogato ilustrowana (ponad 100 zdjęć, w większości z rodzinnego albumu Wryczów), napisana przystępnym językiem, stanowi doskonałą lekturę dla wszystkich, którym bliskie są dzieje kaszubsko-pomorskie i wybitnych postaci Pomorza.

Jest to pierwsza naukowa biografia poświęcona jednemu z najważniejszych Kaszubów i znanych Pomorzan. Józef Wrycza – ksiądz, wojak, narodowiec, uczestnik życia politycznego II Rzeczypospolitej – przetrwał w pamięci współczesnych jako człowiek zaangażowany w walkę o niepodległość Ojczyzny, gotowy złożyć za jej sprawę najwyższą ofiarę. Równocześnie ta niezwykle barwna postać budzi wiele skrajnych emocji i ocen, co zainspirowało Autora do napisania niniejszej biografii.

Praca dr. Kordy omawia postać księdza-wojaka z możliwie szerokiej perspektywy. Prezentuje go jako kapłana, ale także działacza społecznego, żołnierza oraz polityka związanego z Narodową Demokracją. Ukazuje sylwetkę księdza zaangażowanego w ruch młodokaszubski, „powstańca” w Chełmży, żołnierza generała Józefa Hallera przyłączającego Pomorze do Polski. Książka prezentuje losy Wryczy – przywódcy powstańców i wojaków z Kaszub w okresie międzywojennym, polityka endecji prześladowanego przez sanację, bohatera „Gryfa Pomorskiego”, ściganego w okresie drugiej wojny światowej przez Niemców, a po wojnie – przez komunistów.

 

Spis treści

 

Wstęp          9

            ROZDZIAŁ 1. MŁODOŚĆ, EDUKACJA 

I PIERWSZE LATA POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ

1.1.  Środowisko rodzinne i lokalne        15

Z dziejów rodu Wrycza-Rekowskich (rodzice, rodzeństwo, Zblewo i jego

mieszkańcy w XIX wieku)        15

Nauka w szkole powszechnej i gimnazjum        22

Filomata pomorski        31

1.2.  Studia  w  Seminarium  Duchownym  w  Pelplinie  i  pierwsze  lata  ka-

płaństwa        40

Seminarium pelplińskie        40

Program studiów        40

Rola biskupa diecezjalnego        41

Rektor i profesorowie seminarium        43

Okres studiów i koledzy seminaryjni księdza Wryczy        45

Wikariat        47

Wikariusz w Borzyszkowach, Jastrzębiu, Lisewie i Grucznie        47

Ksiądz Wrycza w Śliwicach u boku księdza Stanisława Sychowskiego –

jednego z czołowych organiczników pomorskich        53

Specyfika pracy duszpasterskiej w Jastarni i Żarnowcu         62

Fascynacja kulturą Kaszubów        70

W Kółku Historycznym        70

W Verein für Kaschubische Volkskunde        74

W kręgu „Gryfa” i młodokaszubów        76

Członek Spółki Wydawniczej „Gryf”        83

S006 Józef Wrycza (1884–1961)

ROZDZIAŁ 2. „POWSTANIEC” I KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO

2.1.  Działalność narodowa i „potyczki” z Rossbachem w Chełmży        87

Inicjator Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Chełmży        87

Delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu        91

Powstanie i działalność Powiatowej Rady Ludowej w Chełmży        94

Potyczka z Rossbachem i „Powstanie w Chełmży”        96

2.2.  W Wojsku Polskim      111

Żołnierz Wielkopolski i kapelan w armii generała Hallera      111

Udział w przyłączeniu Pomorza do Polski w 1920 roku, Zaślubiny z Morzem      114

Żołnierz 63. Pułku Piechoty (toruńskiego) – udział w wojnie z bolszewikami      127

Duszpasterz wojskowy na Wołyniu w latach 1920–1924      135

ROZDZIAŁ 3. PROBOSZCZ I NARODOWIEC.

I OKRES WIELEWSKI KSIĘDZA WRYCZY (1924–1939)

3.1. Proboszcz i społecznik we Wielu      143

Obraz parafii wielewskiej      143

Działalność duszpasterska, społeczna i kulturalna      151

Współpracownicy duchowni i świeccy      159

Kalwaria i ruch pielgrzymkowy      167

Sławne osobistości z wizytą we Wielu      172

Kaszubskiej pasji proboszcza ciąg dalszy      174

3.2. Działacz Towarzystwa Powstańców i Wojaków DOK VIII      180

Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wielu      180

Zjazd  grudziądzki  i  utworzenie  secesyjnego  Towarzystwa  Powstańców

i Woja ków księdza Wryczy      189

Działalność secesyjnego Towarzystwa Powstańców i Wojaków na Pomorzu

(struktura, zjazdy, rola Wryczy)      194

3.3. Przywódca Narodowej Demokracji w powiecie. Konflikty w parafii      207

Endecja oraz Obóz Wielkiej Polski we Wielu i pow. chojnickim      207

Zmagania z „sanacją” na gruncie lokalnym      218

Strajk szkolny we Wielu w 1933 roku      223

Procesy księdza Wryczy i uwięzienie w Rywałdzie      229ROZDZIAŁ 4. OKUPACJA I OSTATNIE LATA ŻYCIA KSIĘDZA WRYCZY

4.1.  Pod okupacją hitlerowską      243

Aresztowanie i ucieczka      243

W  ukryciu  na  terenie  parafii  wielewskiej,  leśnieńskiej,  sulęczyńskiej

i ugoskiej      245

Prezes Rady Naczelnej Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”      262

Konflikt w „Gryfie” a postawa księdza Wryczy       272

4.2.  Ponownie proboszcz we Wielu i kanonik w Tucholi      283

Powrót do Wiela      283

Przedsięwzięcia w parafii. Spółdzielnia „Nadzieja”      286

Okoliczności przenosin do Tucholi      288

Parafia tucholska (majątek, kościół, środowisko parafialne)       293

Duszpasterstwo w Tucholi i organizacje parafialne       295

Wikariusze – księża Józef Rocławski, Edmund Kosznik i inni      300

4.3.  Niepokorny obywatel PRL      302

Obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa      302

Zatargi z władzą komunistyczną      307

Przejście na emeryturę i śmierć      316

Zakończenie      329

Summary      343

Bibliografia       345

Wykaz skrótów      366

Spis fotografii      368

Spis rysunków      375

Indeks osobowy      377

Indeks geograficznych       383

Aneksy      389

Indeks : 163 978-83-62137-85-5

Opis:

Format:
16,5 cm x 23,5 cm
Język:
polski
Liczba stron:
424
Oprawa:
twarda
Wydawca:
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk 2016

Specyficzne kody :

Stan: Nowy

Zobacz także

Produkty w tej samej kategorii:

Prymas z Kaszub. Wywiad z abp. Henrykiem...

Dzieło przedstawia sylwetkę i życie dostojnika z Kaszub, ze szczególnym uwzględnieniem jego 20-letniej posługi na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Gnieźnie. Nie zabrakło w nim wspomnień z okresu dzieciństwa i młodości spędzonych na Pomorzu. 

Cena 28,57 zł

Promocje

244x316reklama kaszubska ksiazka mala_2.png

https://kaszubskaksiazka.pl/szukaj?ticats=0&s=bycio