Wdzydzanie

W albumie znalazły się przede wszystkim fotografie pochodzące z domowych archiwów mieszkańców Wdzydz (głównie tych całorocznych, w mniejszym stopniu sezonowych) zebrane w latach 2015-2016. Zbiór zawiera także kilkanaście zdjęć pochodzących z muzealnej kolekcji, przedstawiających przede wszystkim lokalnych rękodzielników oraz rybaków.Status: dostępny Cena: 70,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:491
  • Język: polski
  • Oprawa: twarda
  • Format: 22x28
  • Liczba stron: 205
  • Miejsce i rok wydania: Wdzydze 2017
  • Wydawca: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich
Więcej informacji

DLACZEGO STWORZYLIŚMY ALBUM WDZYDZANIE?

Kieruje nami chęć łączenia ludzi wokół muzeum, zaciekawienie życiem, które toczy się tuż obok, lokalną historią w jej osobistym i rodzinnym wymiarze, indy­widualnymi przeżyciami naszych sąsiadów. Chcemy być muzeum: (mówiącym) o lokalnej społeczności, (działającym) dla lokalnej społeczności, (przynależnym) lokalnej społeczności. Od początku 2015 r. naszą misją stało się dokumentowanie „małych światów życia codziennego” – ta idea pozostaje aktualna od czasów założycieli muzeum, Teodory i Izydora Gulgowskich, do dnia dzisiejszego. Jednym z tych „małych światów”, najbliższym nam jest wieś Wdzydze.

    Intencją stworzenia tego albumu mogłoby być docenienie i dowartościowanie lokalnej społeczności. Jednak czy mieszkańcy miejscowości o tak dużym znaczeniu dla Kaszub i Pomorza w ogóle potrzebują tego rodzaju wsparcia i pochwały? To tutaj: powstało pierwsze na obecnych ziemiach polskich muzeum skansenowskie, bywali wielcy ruchu kaszubsko-pomorskiego; to miejsce pokochała Róża Ostrowska, a dzięki niej wielu innych przedstawicieli kręgów literackich. Nie unikając tych udokumentowanych już relacji, dedykujemy zawartość książki dz­isiejszym mieszkańcom Wdzydz. Wdzydzanie to obrazowa relacja tych (i dla tych), dla których Wdzydze stały się miejscem życia – z dziedzictwa lub wyboru.

 

OŚ CZASU – OŚ PAMIĘCI

W albumie znalazły się przede wszystkim fotografie pochodzące z domowych archiwów

mieszkańców Wdzydz (głównie tych całorocznych, w mniejszym stopniu sezonowych) zebrane w latach 2015-2016. Zdecydowaliśmy się dołączyć do tego zbioru kilkanaście zdjęć pochodzących z muzealnej kolekcji, przedstawiających przede wszystkim lokalnych rękodzielników oraz rybaków.

Przyjęty we Wdzydzanach układ chronologiczny (najwcześniejsze zdjęcia pochodzą z początku XX w., najpóźniejsze z ok. 2000 r.) w sposób najbardziej wyraźny uwi­dacznia proces modernizacji i wynikające z niego przekształcenia – wsi, wybranych gospodarstw, mody (np. ubiór, fryzury); historię poszczególnych rodzin. Dlat­ego wydaje się najciekawszy. W tym przypadku oś czasu tak naprawdę staje się osią pamięci, a nie obiektywnym biegiem rzeczy. Naszych sąsiadów traktujemy pod­miotowo, opieramy się na tym, co opowiadają, zdając też relację z ich niepewności (tym właśnie są np. odwołania do dziesięcioleci i słowo „około” zamiast konk­retnego roku w podpisach do zdjęć). Zależy nam na tym, żeby książka wyzwalała we wdzydzkich domach opowieści o postaciach uwiecznionych na fotografiach, rodziła dyskusje, a nawet spory: kto jest na zdjęciu, kiedy i gdzie zostało wykonane. Dopiero taki scenariusz, gdy album uaktywni pamięć mieszkańców wsi i ich żyjących w różnych miejscach krewnych, da nam poczucie, że warto było go przygotować. Tym samym publikacja staje się strukturą otwartą, negocjowalną, wystawioną na rewizje i domagającą się dalszego ciągu. Mamy nadzieję, że to zaledwie początek akcji zbierania fotografii, relacji, doświadczeń – zaproszenie do dialogu i jed­nocześnie zachęta do przyglądania się temu, co i jak fotografowano w kolejnych latach, jak zmieniała się estetyka wsi i estetyka zdjęć; wreszcie, jak w tych loka­lnych obrazach odbija się „wielka historia”: początku XX wieku, międzywojnia, wojny, czasów powojennych i okresu po 1989 roku.Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: