Zakony męskie na terenie diecezji chełmińskiej w latach II Rzeczypospolitej (1920-1939). Struktura, duchowieństwo i działalność

Książka zawiera 131 archiwalnych zdjęć, map, wykresów i tabel.

Praca została wyróżniona w XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.

Status: dostępny Cena: 45,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:574 9788396194329
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Format: 16x24cm
  • Liczba stron: 427
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2021
Więcej informacji

Celem książki jest przedstawianie historii zakonów i zgromadzeń zakonnych, które w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1920-1939) osiedliły się na terenie diecezji chełmińskiej: duchaczy, franciszkanów, jezuitów, księży misjonarzy, pallotynów i pijarów, michalitów, redemptorystów, Misjonarzy Świętej Rodziny, salezjanów oraz werbistów. Wpisanie się w przestrzeń sakralną Pomorza, miast, miasteczek i wsi, nie dla wszystkich było procesem łatwym, bo często długotrwałym, nie zawsze spełniającym oczekiwania samego zakonu. Podjęta przez poszczególne zakony praca wśród wiernych z roku na rok ewoluowała; zmieniała się zgodnie z charyzmatem zgromadzenia oraz potrzebami wiernych: od misji, duszpasterstwa w kościołach i kaplicach zakonnych, poprzez opiekę nad akcjami i stowarzyszeniami katolickimi, do prowadzenia szkolnictwa, zarówno dla osób świeckich, jak i kandydatów na przyszłych księży i braci zakonnych.

Inne w tej samej kategorii