Poezja Zrzeszyńców

"Poezja zrzeszyńców" - 8 tom Biblioteki pisarzy kaszubskich, prezentujący dorobek poetycki zrzeszyńców - Jana Trepczyka, Aleksandra Labudy, Jana Rompskiego, Stefana Bieszka, Franciszka Gruczy, Feliksa Marszałkowskiego.

Status: dostępny Cena: 35,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:385 978-83-63368-29-6
  • Oprawa: twarda
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Format: 15x21cm
  • Język: kaszubski, polski
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2013
  • Liczba stron: 724
Więcej informacji

SPIS TREŚCI

Józef Borzyszkowski

Zrzeszyncy a Zrzeszenie Regionałne Kaszubów i „Zrzesz Kaszëbskô" wdziejachruchukaszubskiego

Uwagi wstępne                                                                                                        

Warunki narodzin i dzieje Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów                                     

„Zrzesz Kaszëbskô" pod redakcją A. Labudy i F. Marszałkowskiego                

Losy zrzeszynców w czasie II wojny światowej i PRL-u                                                

Zrzeszyncy a powstanie i działatność Zrzeszenia Kaszubskiego/

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego                                                                                    

 

Daniel Katinowski

Pieśn i sława. O iiryce zrzeszynców

1.Jan Trepczyk - poeta śpiewający                                                                       

2.Ateksander Labuda - twórca w służbic                                                   

3.JanRompski-artystawszechstronny                                                                   

4. Stefan Bieszk - piszący myśłiciel

5. Franciszek Grucza i Feliks Marszałkowski. Pomiędzyemocjąwspółnotowąaindywiduałną

Zrzeszyńcy i poezja tyrtejsko-narodowa                                                             

Zrzeszyncy i nowe media literatury                                                                    

Liryka zrzeszynców i literatura współczesna                                                        

Zakonczenie                                                                                                    

 

Hanna Makurat

Charakterystyka języka utworów lirycznych zrzeszynców                                              1.Wybrane zagadnienia z zakresu ortografi i ifonetyki                                                               2. Charakterystyka zjawisk z zakresu fleksji                                                                            3. Wybrane problemy słowotwórcze                                                                                        4. Niektóre kwestie dotyczące składni                                                                                     5. Charakterystyka leksyki                                                                                                   

6. Podsumowanie                                                                                                                 

Objaśnienie skrótów                                                                                                             

Bibliografia                                                                                                                          
Inne w tej samej kategorii