Języki kaszubski i friulijski

Zagrożenia i szanse. Porównanie stopnia zaawansowania procesów odchodzenia od języka.

Status: dostępny Cena: 20,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:360 978-83-7638-313-2
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Format: 17x24cm
  • Liczba stron: 236
  • Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Więcej informacji

"Pierwszą część pracy stanowią cztery rozdziały, w których zawarte są podstawy teoretycze, historyczne i społeczne. W pierwszym rozdziale, oprócz koniecznych definicji zajmuję sięteoriami dotyczącymi bilingwizmu, wielojęzyczności, procesówo dchodzenia i powracania do języka oraz znaczeniem języków mniejszościowych potrzebą i różnymi koncepcjami ich ochrony. Następnie w drugim rozdziale, przesdtawiam zaerys historii Friuli i Kaszubów, gdyż to różne procesy historyczne wpłynęły na ukształtowanie się tych grup jako odrębnych jednostek etnolingwistycznych i kulturowych oraz na utrzymanie tej odrębności do dnia dzisiejszego. W rodziale trzecim prezentuję zagadnienie ochrony mniejszości na tle prawa międzynarodowego oraz podstawy i zakres ochrony prawnej przyznanej językowi kaszubskiemu w Polsce oraz językowi friulijskiemu we Włoszech. Kolejny, czwarty rozdział poświęcony jest różnorodnym formom obecności i funkcjonowaniu języków friulijskiego i kaszubskiego w społecznościach posługujących się tymi językami. Druga część pracy zawiera rezultaty badań i ich porównanie dla dwóch badanych grup. Rozdział piąty traktuje o metodzie i materiale badawczym. W szóstym rodziale znalazło się omówienie i interpretacja wyników badań w grupie kaszubskiej, a rozdział siódmy dotyczy grupy friulijskiej. Rozdział ósmy zawiera porównanie tych grup oraz wnioski z badań."

ze wstępu, Joanna Woźniakiewicz 

Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: