Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

Podstawowym problemem rozpatrywanym w publikacji, jest proces zmian, zachodzących w użytkowaniu lasów. Książka powstała w oparciu o rozprawę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Arno Włodarskiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Status: dostępny Cena: 35,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:441 978-83-87258-89-4
  • Język: polski
  • Oprawa: twarda
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2012
  • Format: 18x25cm
  • Liczba stron: 304 + 20 stron wkładki z kolorowymi ilustracjami
Więcej informacji

Lasy od wieków  towarzyszyły człowiekowi. Dostarczały niezbędnych do egzystencji surowców, służyły jako schronienie, dawały pożywienie. Człowiek korzystał z tych wszystkich darów puszcz i borów oraz zaczął je przekształcać na swoje potrzeby. Zaczął je w końcu także karczować, by uzyskaną w ten sposób ziemię mogło zagospodarować rolnictwo. Aktywność ludzką w tej sferze dziś określamy mianem gospodarki leśnej. Według współczesnych definicji jest ona działem gospodarki narodowej, na który składa się produkcja wytworzona w gospodarstwie leśnym. Na produkcję tę składają się użytki drzewne, które są głównym celem produkcyjnym oraz użytki poboczne, z których warto wymienić żywicę, korę, owoce leśne, grzyby i zwierzynę łowną. Podstawowym zadaniem współczesnej gospodarki leśnej jest wykorzystywanie lasów jako źródła surowców, przy jednoczesnym utrzymywaniu ich w trwałej użyteczności przez odnowienia, pielęgnację i ochronę. Ma ona także istotne cele pozaprodukcyjne, tak przynoszące korzyści gospodarcze, (ochrona środowiska, czy turystyka), jak i pozagospodarcze, (ochrona zdrowia społeczeństwa). SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

Lasy i leśnictwo na Pomorzu, w Rzeczpospolitej i Europie w okresie nowożytnym

1 1 Znaczenie i zagospodarowanie lasów w Polsce w średniowieczu i okresie nowożytnym

1 2 Lasy województwa pomorskiego w XVI-XVIII wieku

1 3 Początki gospodarki leśnej w nowożytnej Europie

Rozdział II

Gospodarka leśna w lasach królewskich województwa pomorskiego

2 1  Polityka leśna władców polskich w okresie  nowożytnym

2 2 Organizacja administracji leśnej w dobrach królewskich

2 3 Przemysłowa i pozaprzemysłowa eksploatacja lasów królewskich

Rozdział III

Gospodarka leśna w lasach kościelnych, szlacheckich i miejskich województwa pomorskiego

3 1 Gospodarka leśna w  dobrach kościelnych

3 2 Gospodarka leśna w   dobrach szlacheckich

3 3 Gospodarka leśna w  dobrach  miejskich

Rozdział IV

Przemiany gospodarki leśnej w lasach województwa pomorskiego w okresie nowożytnym

4 1 Wykształcanie się nowoczesnych form urządzania, hodowli i użytkowania lasu

4 2 Formy ochrony lasu i ich znaczenie

4 3 Znaczenie gospodarcze i pozagospodarcze lasów pomorskich w latach 1565-1772

Zakończenie 

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Aneksy

 Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: