Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych

„Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych” to niezwykle ważna pozycja opracowana przez Radę Języka Kaszubskiego. Kaszuby są regionem o bardzo ciekawej i często skomplikowanej przeszłości. Jednym z istotnych elementów, składających się na ich bogactwo jest ciągle żywy język.Status: dostępny Cena: 25,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:066 978-83-62137-50-3
  • Oprawa: twarda
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Format: 17x24cm
  • Język: kaszubski, polski
  • Liczba stron: 301
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2017
Więcej informacji

    Język, który w obecnych czasach przeżywa swoisty rozkwit i wkracza w coraz to nowe terytoria. Słownik jest odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby i coraz większe zainteresowanie dwujęzycznymi (polsko-kaszubskimi) nazwami miejscowości.

    Używany kiedyś w sytuacjach domowych, pojawia się obecnie w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jego istnienie daje się zauważyć w niemal każdej z aktywności mieszkańców regionu, jest też obecny coraz częściej w poczynaniach administracji i samorządów. To one w coraz szerszym zakresie podejmują inicjatywy zmierzające do stosowania na swoich terytoriach dwujęzycznych nazw (polskich i kaszubskich).

     Dokumentem sankcjonującym prawnie taki stan rzeczy jest Ustawa z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, na mocy którego samorządy, na których terenie zamieszkuje co najmniej 20% ludności kaszubskiej mogą stosować na swoim terytorium podwójne nazewnictwo. Mogą tego również dokonać samorządy z niższym progiem mieszkańców identyfikujących się z Kaszubami po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. w wyniku ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku wykazano na Kaszubach 19 gmin z progiem przekraczającym 20% ludności kaszubskiej. Większość z nich zastosowała już na swoim terytorium dwujęzyczne nazwy miejscowości, część jest w stadium przygotowań do ich wprowadzenia. Są też samorządy niespełniające kryterium ilościowego co do liczby mieszkańców, a wprowadzające podwójne nazwy na swoim terenie.

     Wszystkim tym poczynaniom stara się wyjść naprzeciw Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, które wydało w 2006 roku Polsko-kaszubski słownik nazw miejscowych i fizjograficznych, oparty na zasadach pisowni ustalonych w roku 1996. Od tego momentu wiele się jednak w normalizacji pisowni kaszubskiej wydarzyło. Powstała Rada Języka Kaszubskiego, która zajmuje się normalizacją i standaryzacją kaszubszczyzny, wiele z dawniejszych zasad pisowni zweryfikowano, ustalono na nowo, zatem zapisane wcześniej słownictwo mogło ulec zmianom. Postanowiono zatem, iż po ponad 10 latach działalności RJK czas wydać taki słownik ponownie, by móc w nim zawrzeć dotychczasowe ustalenia normalizacyjne.Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: