Raptularz kaszubski

Kaszubski raptularz to tomik recenzji, esejów i artykułów złożony w całość dzięki porządkowi gatunkowemu omawianych utworów i zjawisk. 

Status: dostępny Cena: 29,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:403 978-83-63538-28-6
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Format: 15x21cm
  • Liczba stron: 268
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Więcej informacji

Kaszubski raptularz to tomik recenzji, esejów i artykułów złożony w całość dzięki porządkowi gatunkowemu omawianych utworów i zjawisk. Najpierw zatem pojawiają się tutaj krytycznoliterackie reakcje na kaszubskojęzyczną poezję wydawaną w ciągu ostatnich pięciu lat. Nie odnajdzie wśród nich Czytelnik wszystkich tomików poetyckich, jakie się w tym okresie pojawiły, gdyż przedkładany tutaj zbiór nie jest komplementarną historią literatury kaszubskiej, a raptularzową reakcją na wybrane kwestie. Na tej samej zasadzie przedstawiam w drugiej części niniejszej książki zestaw opisów kaszubskich form prozatorskich, a potem przejawów dramaturgii i teatru kaszubskiego. W czwartej cząstce tego zbiorku wysuwam rozważania dotyczące życia artystycznego, które są próbą objęcia krytycznym namysłem szerszych procesów artystyczno-socjologicznych. Na koniec pojawiają się w przedkładanym tutaj zbiorze partie rozważań o przedstawicielach życia naukowego interpretujących tradycję kaszubską za pomocą wyspecjalizowanych metod. Niewątpliwie w tej części raptularz zmienia swą postać formalną i dąży ku wypowiedzi akademickiej, co jest nieodłączne w analizie tego typu dyskursu.

Daniel Kalinowski, fragment WstępuInne w tej samej kategorii