Acta Cassubiana, t. 18

Pismo naukowe w którym prezentowane są wyniki badań dotyczących kwestii kaszubskich i pomorskich. 

Status: dostępny Cena: 20,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:093 1509-5703
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Format: 16,5 cm x 23,5 cm
  • Liczba stron: 494
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2016
Więcej informacji

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i artykuły

   Daniel Kalinowski (Słupsk), Słowo kaszubskie jako wehikuł kulturowy
 
  Witosława Frankowska (Gdańsk), Dźwięki Kaszub. Muzyczne dziedzictwo Kaszub i jego transformacje
   Tomasz Siemiński (Bytów), Siła obrazów i symboli - dziedzictwo wizualne Kaszub
   Aleksandra Kas (Gdańsk), Funkcje deminutywów w utworach dla dzieci Alojzego Nagla
   Tadeusz Oracki (Gdańsk), Dyskusje i polemiki wokół Słownika Stefana Ramułta w latach 1893-1914
   Katarzyna Sturmowska-Hinc (Bydgoszcz), Jednostki frazeologiczne z komponentem "baba" w Słownictwie kociewskim na tle kultury ludowej
 
       Bernarda Sychty
   Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Codex Myszkovianae Ordinationis diplomaticus Gerarda Labudy. Zamysł edycji w stulecie urodzin Uczonego
   Zenon Romanow (Słupsk), Trudna koegzystencja Kaszubów z władzą ludową - "banda Kropidłowskich" (1949-1954)
   Magdalena Lemańczyk (Gdańsk), Relacje kaszubsko-niemieckie na Pomorzu po 1945 r.
   Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Kaszubi w polskiej organizacji "Felicja" w Danii (1940-1945)
   Hanna Obracht-Prondzyńska (Gdańsk), Kształtowanie tożsamości na przykładzie małych miast województwa pomorskiego


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

   Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), O dostojnym Jubilacie - profesorze Józefie Borzyszkowskim
 
  Marek Tałasiewicz (Szczecin), Na jubileusz profesora Józefa Borzyszkowskiego
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Słowo z okazji Jubileuszu 70-lecia


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

   Radosław Pawlik (Szczecin), Materiały źródłowe do dziejów Kaszubów i ich kultury w zespole Sąd Nadworny Księstwa Szczecińskiego
 
       w Starogardzie
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Na marginesie "Materiałów..." źródłowych dotyczących dwutygodnika "Kaszëbë"


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

   Andrzej Romanow (Gdańsk), Grażyna Gzella, Obrażające i podburzające pismo "Lech. Gazeta Gnieźnieńska" (1895-1914),
 
       Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
   Tomasz Rembalski (Gdańsk), Józef Borzyszkowski, Tam, gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin,
 
       wyd. III poprawione i uzupełnione, wyd. Instytut Kaszubski, Gdańsk-Karsin 2016
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Piotr Pałys, Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945-1948, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2014
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Alfred Wielopolski, Z herbem po służbach. Wspomnienia. Do druku przygotował i objaśnieniami opatrzył
 
       Aleksander Wit Labuda, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Grzegorz Jasiński, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku,
 
       Oficyna Retman, Dąbrówno 2015
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Kronika Oliwska od 1945 do 1979 roku. Z komentarzem księdza Zygmunta Iwickiego, Rycerza Grobu
 
       Chrystusa w Jerozolimie, wyd. "Bernardinum", Pelplin 2016
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVIII wieku
. Oprac. i wydanie Wiesław Nowosad i Jacek Kowalkowski,
 
       Wydawnictwo DiG i edition La Rama, Warszawa 2015
   Daniel Kalinowski (Słupsk), Czarno-biali Pomorzanie. Fotografia chłopów pomorskich, red. Danuta M. Sroka, Słupsk 2012
   Daniel Kalinowski (Słupsk), Zagadki pamięci. Słupsk. Powojenne wspomnienia, oprac. Zdzisław Machura, Słupsk 2015
   Krzysztof R. Prokop (Gliwice), Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów
 
       Gdańska od XIII do XXI wieku, pod red. Beaty Możejko, Oficyna Gdańska, Gdańsk 2015 [2014]
   Tomasz Rembalski, Wioleta Rembalska (Gdańsk), Noty wydawnicze 2016


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

     Honorowe Członkostwa Instytutu Kaszubskiego
 
  Józef Borzyszkowski, Ks. Mieczysław Józefczyk - jego miejsce w dziejach Elbląga i nie tylko elbląskiej historiografii
   Józef Borzyszkowski, Mistrz nauki - Członek Honorowy Instytutu Kaszubskiego - Profesor Janusz Jasiński
   Cezary Obracht-Prondzyński, O profesorze Eugeniuszu Stanisławie Kruszewskim - Mistrzu Nauki oraz Członku Honorowym
 
       Instytutu Kaszubskiego

   Cezary Obracht-Prondzyński, Grant NPRH Historia Kaszubów
   Cezary Obracht-Prondzyński, Grant NPRH Gniazdo Gryfa
   Magdalena Lemańczyk, Sprawozdanie z seminarium pt. Pommern - Pomorze. Eine Region neu erzählen / Opowiedzieć region na nowo
   Tomasz Rembalski, Sprawozdanie z działalności Instytutu Kaszubskiego w 2016 roku


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

   Józef Borzyszkowski, Anna Żurakowska (1921-2015) - dziennikarka Polskiego Radia w Gdańsku, od lat 60. obywatelka Kanady,
 
       współtwórczyni i dobry duch Instytutu Polskiego "Kaszuby" w Ontario
   Józef Borzyszkowski, Stanisław Zagórski (1933-2015) - dziennikarz i wydawca, spiritus movens Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka"
 
       w Łomży oraz Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera
   Józef Borzyszkowski, Kazimierz Cebulak (1927-2015) - najwybitniejszy znawca Żuław, współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego
   Józef Borzyszkowski, Jan Ejankowski (1929-2015) - kociewsko-pomorski Stolem, dokumentalista, m.in. promotor kultu Matki Bożej Piaseckiej
 
       Królowej Pomorza i twórca tamtejszego Muzeum
   Józef Borzyszkowski, Jerzy Szews (1925-2016) - nauczyciel akademicki, historyk, badacz dziejów filomatów pomorskich, biografista i bibliofil
   Józef Borzyszkowski, Michał Jagiełło (1941-2016) - polonista, poeta i prozaik, przyjaciel i popularyzator piękna - nie tylko Tatr
 
       - wielki społecznik, prawdziwy polityk
   Józef Borzyszkowski, Ks. abp. Tadeusz Gocłowski (1931-2016) - Honorowy Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego
   Józef Borzyszkowski, Tadeusz Chrzanowski (1932-2016) - architekt, opiekun zabytków i krajobrazu kulturowego Gdańska, Kaszub i Pomorza
   Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Hans Koschnick (1929-2016) - pionier partnerskiej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami


Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: