Acta Cassubiana, t. 17

Status: dostępny Cena: 20,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan:
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:093
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Format: 16,5x23,5
  • Liczba stron: 460
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2015
Więcej informacji

Spis treści

CZĘŚĆ I. Studia i artykuły

A. Historia:
   Zygmunt Iwicki (Zurich), Błogosławiona lub święta Dorota z Mątów (1347-1394). Jej życie i kult na Pomorzu (i w Prusach) - dawniej i dziś
 
  Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Mrongowiusz a Kaszubi - dawniej i dziś
   Leszek Molendowski (Gdańsk), Kaszuby i Kaszubi w świetle prasy warszawskiej [łódzkiej] w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
   Mieczysław Nurek (Gdańsk), Dyplomatyczne aspekty przekazania uzbrojenia i wyposażenia Marynarki Wojennej Polskich Sił Zbrojnych
            na Zachodzie do Polski po drugiej wojnie światowej
   Michał v. Grabowski (Bad Bergzebern), Isabel Röskau-Rydel (Kraków), Dr med. Albin Roszkowski/Röskau (1901-1987),
            znany gdański pediatra i jego kaszubsko-niemieckie koligacje rodzinne
   Bogusław Breza (Reda-Gdańsk), Polacy i Niemcy w życiu codziennym na terenie współczesnego Małego Trójmiasta Kaszubskiego
            w okresie międzywojennym
   Zenon Romanow (Słupsk), Freie Europäische Jugend - tajna organizacja bytowskiej młodzieży kaszubskiej w 1950 r.
   Agnieszka Karbińska, Aleksandra Cicharska (Gdańsk), Tożsamość kaszubska - przykład Sierakowic
   Jerzi Tréder (Gdańsk), Mól K.C. Mrąg
òwiusza w dzejach Kaszëbów i jich jãzëka
   Hanna Makurat (Gdańsk), Cësk słowarza Jana Trepczika na sztôłtowanié s
ò terôczasny kaszëbskòjãzëczny lingwisticzny terminologii
   Jerzi Tréder (Gdańsk),
ùczanié kaszëbsczégò jăzëka - historiczny céchùnk
   Rafał Foltyn (Słupsk), Obecność wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny nadbałtyckiej
i zaodrzańskiej w polskiej powieści
            historycznej lat 1945-1989
   Daniel Kalinowski (Słupsk), Jasna strona codzienności. Sztuki teatralne Jana Piepki


CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych

   Kazimierz Kozłowski (Szczecin), Kilka uwag o specyfice patriotyzmu lokalnego. O dwóch mitach założycielskich polskiego Szczecina.
            Z perspektywy 2015 r.
   Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Instytut Polsko-Skandynawski i Pomorze


CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe

   Tadeusz Oracki (Gdańsk), Pomorzanie w Towarzystwie Tatrzańskim w latach 1874-1920 (uzupełnienia i sprostowania)
 
  Karolina Kierlańczyk (Gdańsk), Nieznane publikacje Hieronima Derdowskiego z łamów toruńskiego "Przyjaciela" (1880-1881)
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Protokół z zebrania Młodokaszubów 26 i 27 września 1910...
   Tadeusz Oracki (Gdańsk), Odznaczenia Pomorzan w Drugiej Rzeczypospolitej. Materiały prasowe do bibliografii
   Zygmunt Iwicki (Zurich), Dzieła złotnika Conrada Daniel(son)a Lundgreena w Oliwie. Fundacje Placyda Michała Wernera


CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne

   Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Kaszubskie Jeruzalem. O dziejach i współczesności gminy Główczyce oraz tożsamości
            jej mieszkańców
, red. Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014, ss. 336
   Eugeniusz S. Kruszewski (Kopenhaga), Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk - Londyn - Jaffa, przekład Agata Teperek
            i Andrzej Szewczyk, oprac. naukowe Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014, ss. 344
   Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Józef Borzyszkowski, Moi mistrzowie i przyjaciele, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2015, ss. 544
   Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Bibliografia Kaszub. Artykuły z czasopism, T. II: 1957-1970, opr. zbiorowe, Wojewódzka
            i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Gdańsk 2015, ss. 695
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Mirosław Marek Kuczkowski, Proboszcz, jakiego nie znamy, Wydawnictwo "Bernardinum", Pelplin 2014, ss. 99
   Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Alina Kietrys, Niespokojni. Lech Bądkowski, Jan Karski, Stefan Kisielewski, Marian Kołodziej, Jacek Kuroń,
            Kazimierz Mocarski
,
Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ss. 294
   Leszek Molendowski (Gdańsk), Tomasz Rembalski (Gdańsk), Noty wydawnicze 2015


CZĘŚĆ V. Kronika naukowa

   Tomasz Rembalski, Działalność Instytutu Kaszubskiego w 2015 roku
   Tomasz Rembalski, Powołanie i pierwszy rok działalności Stacji Naukowej i jej Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku
   Justyna Pomierska, Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim
   Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Magdalena Sacha,
Sprawozdanie z międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji Topografie
            pamięci pogranicza / Gedächtnistopographien im Grenzraum,
Gdańsk 15-17 maja 2015
   Maksymilian Trzciński, "Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami
kaszubsko-pomorskim i w kręgu Polskiej
            Akademii Umiejętności"
   Daniel Kalinowski, Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe
Wielkie Pomorze. Społeczności i narody, Słupsk, 14-16 października 2015 r.
   Daniel Kalinowski, XIV Konferencja Kaszuboznawcza pt.
Róża Ostrowska i Natalia Gołębska w życiu artystycznym Kaszub,
            Bytów, 18 listopada 2015 r.


CZĘŚĆ VI. Pro memoria

   Cezary Obracht-Prondzyński, Edmund Wnuk-Lipiński (1944-2015) - socjolog, badacz sfery publicznej, organizator życia naukowego, Kaszuba
   Józef Borzyszkowski, Ks. prof. Edward Hinz (21.10.1929 - 31.10.2014) - muzykolog
i kompozytor, profesor Wyższego Seminarium
            Duchownego w Pelplinie
   Józef Borzyszkowski, Profesor Czesław Biernat (1925-2015) - "wielka postać polskiej
archiwistyki drugiej połowy XX w."
   Józef Borzyszkowski, Teresa Lilla (1931?2015) - nauczycielka, katechetka, gospodyni
plebanii parchowskiej, opiekunka tamtejszej nekropolii
   Józef Borzyszkowski, Jerzy Samp (23.03.1951 - 16.02.2015) - profesor Uniwersytetu
Gdańskiego, historyk literatury kaszubsko-pomorskiej,
            folklorysta,
działacz Społeczności Zrzeszonej, wybitny gdańszczanin, poeta i pisarz, autor wielu tomów legend i bajek gdańskich
   Józef Borzyszkowski, Profesor Marek Latoszek (1936-2015) - socjolog i pedagog,
badacz "Solidarności" i Kaszubów, prezes Gdańskiego
            Towarzystwa
Naukowego i współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego
   Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Profesor Jerzy Treder (1942-2015) - kaszubolog, językoznawca,
działacz Społeczności
            Zrzeszonej, harcerz i turysta, współzałożyciel
i współtwórca dorobku Instytutu Kaszubskiego
   Józef Borzyszkowski, Stanisław Pestka - Jan Zbrzyca (1929-2015) - dziennikarz, działacz, poeta i pisarz kaszubski
   Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Odszedł Günter Grass (1927-2015). Wokół kaszubskich peregrynacji
zaangażowanego artysty

Inne w tej samej kategorii
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również: