Acta Cassubiana, t. 14

Pismo naukowe w którym prezentowane są wyniki badań dotyczących kwestii kaszubskich i pomorskich. 

Status: dostępny Cena: 20,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan:
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:093 1509-5703
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Format: 16x24cm
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2012
  • Liczba stron: 495
Więcej informacji

Spis treści CZĘŚĆ I. Studia i materiały • Justyna Pomierska (Gdańsk), Przysłowia w Słowniku Friedricha Lorentza • Hanna Makurat (Gdańsk), Ònticzny status tołmaczeniô cyklu Jiscënków Jana Kòchanowsczégò na kaszëbsczi jãzëk w kònteksce òntologii tołmaczënkù • Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk), Nazwy roślin motywowane nazwami części ludzkiego ciała w Słowniku gwar kaszubskich B. Sychty • Lechoslaw Jocz (Lipsk), Wpływ fonetyczny i fonologiczny języka niemieckiego na łużycczyznę i kaszubszczyznę w kontekście słowiańskim. Wybrane problemy w aspekcie porównawczym. Część II • Witold Mańczak (Kraków), Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (hasła oprac. przez W. Borysia) • Daniel Kalinowski (Słupsk), W u(ś)cisku teatru obrzędowego i okolicznościowego. O dramaturgii Aleksego Peplińskiego • Zuzanna Szwedek (Wejherowo), Polskojęzyczna dramaturgia Jana Rompskiego. Zarys treści • Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub. (Z pieśnią i muzyką nie tylko w tle) • Zygmunt Szultka (Słupsk), Stosunek prezydenta zarządu Pomorza i pruskiego ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda W.E. von Massowa do języka kaszubskiego • Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Związek Polaków w Niemczech wczoraj a dziś - w 90. rocznicę powstania • Roland Borchers (Berlin), Eitelfriedrich May. Historyk lokalny Kościerzyny i Sopotu. Próba szkicu biograficznego CZĘŚĆ II. Refleksje i syntezy uczonych • Edmund Wittbrodt (Gdańsk), 40-lecie pracy na Politechnice Gdańskiej • Laudacje Członków Honorowych Instytutu Kaszubskiego: • Andrzej Romanow (Gdańsk), Laudacja - prof. Andrzej Zbierski (W dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego) • Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Profesor Kazimierz Kozłowski - Honorowy Członek Instytutu Kaszubskiego, prezes jego nieformalnej filii zachodniopomorskiej w Szczecinie • Cezary Obracht-Prondzyński (Gdańsk), Nadanie Członkostwa Honorowego Instytutu Kaszubskiego J.E. Arcybiskupowi Gdańskiemu ks. dr. Tadeuszowi Gocłowskiemu CZĘŚĆ III. Materiały źródłowe • Józef Borzyszkowski (Gdańsk), Kilka dokumentów dotyczących ruchu młodokaszubów i ruchu kaszubsko-pomorskiego w XX wieku • Jan Karnowski, Pogląd historyczny na pracę kaszubolodzką w latach 1908-1910 • Akta Zjazdu młodokaszubskiego w Gdańsku r. 1912 • Maksymilian Ichnowski, Co słychać w ojczyźnie Derdowskiego • Konstanty Bączkowski, Regionalizm a separatyzm (1958) • Tadeusz Bolduan, Uwagi do programu Zrzeszenia Kaszubskiego (1963) • Tadeusz Bolduan, Kluby młodych Kaszubów /referat/ (1960) • Eitelfriedrich May, Die letzten Juden in einer westpreussischen Kleinstadt unter dem Hakenkreuz/Ostatni żydzi w małym miasteczku w Prusach Zachodnich pod panowaniem swastyki CZĘŚĆ IV. Recenzje, omówienia i noty bibliograficzne Opole 2011; rec. W.M. Mokijenko (S. Petersburg) i W. Lubaś (Opole) • Ewelina Kamińska, Krzysztof Nerlicki, Germanistik in Polen. Geschichte - Perspektiven - interdisziplinärer Dialog, hrsg. von Andrzej Kątny / Katarzyna Lukas. [Danziger Beiträge zur Germanistik, hrsg. von Andrzej Kątny, Bd. 39], Frankfurt am Main 2011 • Marek Cybulski, Bogusław Nowowiejski, Niemiecko-polski słownik Mrongowiusza. Źródło do historii polskiej leksyki i leksykografii, Białystok 2011 • Marek Cybulski, Aneta Lewińska, Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania, Pelplin 2012 • Witold Mańczak, Na marginesie książki J.M. Piskorskiego Pomorze plemienne • Jerzy Treder, O książkach: J. Borzyszkowski, O historii literatury kaszubsko-pomorskiej i jej twórcach, Gdańsk 2012; A. Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie obrazy Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2010 • Józef Borzyszkowski, Jan Guss, Czernice. Kościół, który zmartwychwstał, Pelplin 2008 • Józef Borzyszkowski, Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w I wojnie światowej 1914-1918/ Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg 1914-1918, Złotów 2011; Joachim Zdrenka, Mieszkańcy Ziemi Złotowskiej polegli w II wojnie światowej 1939-1945/ Die Gefallenen des Flatower Landes im 2. Weltkrieg 1939-1945, Złotów 2011 • Józef Borzyszkowski, Sąsiedzi w Europie, Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie (1000-1648) (...), Kraków-Szczecin-Greifswald 2012 • Łukasz Mielewczyk, Krzysztof Koch, Biskup Konstantyn Dominik. Nadzwyczajna Zwyczajność, Pelplin 2010 • Józef Borzyszkowski, Społeczność kaszubska w procesie przemian. Kultura * Tożsamość * Język, red. Kazimierz Klejna i Cezary Obracht-Prondzyński, Warszawa 2012 • Eugeniusz Kruszewski, Gerhard Jeske, Anioł z trąbką i inne opowiadania. Gdańskie obrazy pamięci 1935-1945. Tłum. Bogdan Kiebzak, wstęp i wybór zdjęć J. Borzyszkowski, red. Mirosław Ossowski, Gdańsk 2011 • Józef Borzyszkowski, Maria Donimirska, Bóg dał nam czas próby. Wspomnienia z lat 1918-1935. Wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Lubiński, Biblioteka Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, t. 9, Sztum 2012 • Józef Borzyszkowski, Prymas z Kaszub. Z abp. Henrykiem Muszyńskim rozmawia Krzysztof Łukasik, Gniezno 2011 • Roman Szul, O językach istniejących i nieistniejących jednocześnie i innych kwestiach polityczno-językowych. Refleksje wokół książek: Władysław Lubaś, Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Polityka językowa, Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, Opole 2009 i Nicole Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011 • Cezary Obracht-Prondzyński, Tomasz Rembalski, Noty wydawnicze CZĘŚĆ V. Kronika naukowa • Tomasz Rembalski, Sprawozdanie Instytutu Kaszubskiego za rok 2012 • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Międzynarodowe Warsztaty Letnie Günter Grass - twórczość i recepcja, Uniwersytet Gdański, 27.6.-1.7.2012 • Jerzy Treder, SEK nagrodzony przez Prezesa Rady Ministrów • Gerhard Jeske, Dlaczego spisałem swoje wspomnienia • Andrzej Romanow, Wystawa fotograficzno-dokumentalna Rosyjscy jeńcy wojenni i emigranci w Gdańsku 1914-1939 • Józef Borzyszkowski, Marzenia i rzeczywistość. W 20-lecie Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach CZĘŚĆ VI. Pro memoria • Józef Borzyszkowski, Zygmunt Narski (1920-2009) - harcerz, uczestnik ruchu oporu i więzień obozów hitlerowskich, dziennikarz, człowiek nauki, ekonomista, pisarz i poeta • Józef Borzyszkowski, Wojciech Lew-Kiedrowski (1937-2011) - działacz kaszubsko-pomorski i wydawca • Józef Borzyszkowski, Helena z Byczkowskich Lewnowa (1916-2011) • Józef Borzyszkowski, Pierwszy biskup pelpliński, profesor biblistyki, ks. Jan B. Szlaga (1940-2012) • Józef Borzyszkowski, Ks. prof. Jerzy Buxakowski (1926-2011) - długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie i gospodarz Spotkań Pelplińskich • Józef Borzyszkowski, Ks. prałat Johannes Goedeke (1914-2012) - budowniczy mostów między Polakami a Niemcami • Józef Borzyszkowski, Władysława Spiczak-Brzezińska (1926-2012) - niewieści spiritus movens społeczności zrzeszonej na Gochach • Andrzej Lubiński, Józef Borzyszkowski, Stanisław Donimirski (1927-2012) z Powiśla i Warszawy... • Tadeusz Palmowski, Pro memoria profesor Jan Drwal (1943-2012) • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Wspomnienie o profesorze Stephanie H. Pfürtnerze (1922-2012) • Józef Borzyszkowski, Profesor Jerzy Szukalski (1927-2012) - geograf, krajoznawca, redaktor "Jantarowych Szlaków" i znawca nie tylko pięknych zakątków kaszubsko-pomorskiej ziemi • Cezary Obracht-Prondzyński, Profesor Władysław Pałubicki (1933-2012) - Kaszëba z Sulęczyna, orientalista, antropolog, religioznawca • Józef Borzyszkowski, Bernard Szczeblewski (1922-2012) - farmaceuta, pracownik i oficer Marynarki Wojennej, b. więzień Stutthofu, piastun tradycji I Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych jego ojca Wacława • Józef Borzyszkowski, Dr Nikolaus von Mach (1920-2012) - Kaszuba z Brukseli

Inne w tej samej kategorii