O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia

Księga pamiątkowa dedykowana jest prof. Brunonowi Synakowi  z okazji 70. rocznicy urodzin, wydana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, pt. O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia

Status: dostępny Cena: 39,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan:
Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:339 978-83-62137-52-7
  • Język: polski
  • Oprawa: twarda
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2012
  • Format: 16,5x 23,5 cm
  • Liczba stron: 512
Więcej informacji

 

Spis treści

Michał Kaczmarczyk: Szkic do sylwetki Profesora Brunona Synaka            11

TU, GDZIE LICZY SIĘ WSPÓLNA PRZESTRZEŃ: ZAGADNIENIA NARODOWE, ETNICZNE, REGIONALNE, LOKALNE

Cezary Obracht-Prondzyński: Społeczność kaszubska w socjologicznym oglądzie Brunona Synaka            29

Andrzej Sadowski: Tożsamość społeczna mniejszości na pograniczach  w świetle danych spisowych            43

Sławomir Łodziński: Mierzenie kaszubskiej tożsamości. Społeczność kaszubska  wobec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2011 roku       59

Nicole Dołowy-Rybińska: Kaszubi jako mniejszość językowa. Sytuacja języka kaszubskiego w oczach młodych zaangażowanych Kaszubów             75

Alfred F. Majewicz: Polska „zagadka CIA”: „native speaker”  do zredefiniowania       91

Tomasz Wicherkiewicz: Językowe odmiany dolnoniemieckie Pomorza w Bazie dokumentacji zagrożonych języków     109

Magdalena Lemańczyk: Język niemiecki jako czynnik kształtujący poczucie tożsamości narodowej i identyczności grupowej liderów stowarzyszeń mniejszości niemieckiej w Polsce Północnej    125

Marek S. Szczepański, Anna Śliz: Górny Śląsk – odmiany czasu teraźniejszego     139

Marek Latoszek: Rola „Solidarności” w przebudzeniu małych ojczyzn     157

Susan C. Pearce, Homa Firouzbakhch: „Solidarity is the main reason  for today’s freedom”: The Activist Scholarship of Brunon Synak     179

Stella Grotowska: Religijne organizacje pozarządowe w społeczności lokalnej współczesnej Polski     197

Stanisław Lisiecki: Bez granic? O odradzaniu się kategorii granic naturalnych i segmentacji etnicznej w miastach     209

Andrzej Sakson: Olsztyn w świadomości jego mieszkańców     225

Jarosław Załęcki: Stosunek Polaków do narodów sąsiednich jako składnik tożsamości narodowej     235

Antoni Sułek: Ile socjologii – jedna czy wiele?     251

TERAZ, KIEDY LICZY SIĘ WIEK: ZAGADNIENIA Z ZAKRESU GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

Jacek Putz, Jacek J. Pruszyński: Krótkie rozważania o starości w perspektywie historycznej     261

Andrzej Kojder: Pochwała starości     273

Leon Dyczewski: Wezwania człowieka w starszym wieku     281

Beata Bugajska: Sztuka życia – ku geragogice odwagi     291

Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki: Socjalizacja i kształcenie w starości             301

Barbara Bień: Geriatria – jej cele i problemy w Polsce     321

Piotr Czekanowski: Socjologia starości jako subdyscyplina socjologii     325

Barbara Szatur-Jaworska: Założenia dotyczące ludzi starych w polskich badaniach społecznych – rozważania nieteoretyczne     347

Olga Czerniawska: Edukacyjna funkcja badań biograficznych     361

Zyta Beata Wojszel: Nieformalna sieć wsparcia osób starszych w środowisku  na przykładzie wyników badań wybranych środowisk województwa podlaskiego     369

Dorota Rancew-Sikora: Czy osoba starsza musi bardziej niż inni dbać o zdrowie? Konfliktowy charakter codziennej troski z perspektywy analizy konwersacyjnej     381

Joanna Staręga-Piasek: Parę refleksji o polityce społecznej, starości i pracy socjalnej     399

Ewa Leś: Organizacje społeczne jako dostawca usług dla osób starszych w Polsce na tle europejskim     407

Kazimiera Wódz: Seniorzy-wolontariusze – niewykorzystany potencjał  w pracy ze społecznością?     421

Zbigniew Woźniak: Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ – rama dla programów przeciwdziałania dyskryminacji osób z ograniczeniem sprawności czy kolejny dokument perswazyjny?     441

ZAPISKI PRZYJACIÓŁ ZE WSPÓŁPRACY Z BRUNONEM SYNAKIEM

Wojciech Pędich: Impresje dotyczące mojej współpracy z Profesorem Brunonem Synakiem     465

Piotr Błędowski: Czego chciałbym się nauczyć od Bronka?     475

Wojciech Bogusławski: Gerontologia przy ognisku     479

Jerzy Foerster: Profesor Brunon Synak – gerontolog     481

Marek Latoszek: Trzy wyróżnione epizody kontaktu z Bronkiem     485

Paweł Adamowicz: Wiele rzeczy w nim podziwiam     489

Jan Kleinszmidt: Jest dla mnie zaszczytem, że był moim szefem     491

Łukasz Grzędzicki: Nade wszystko wybiera Kaszuby     493

BIBLIOGRAFIA PRAC BRUNONA SYNAKA     495

 

Inne w tej samej kategorii