"Znaki tożsamości. Barwy kaszubskie w przestrzeni publicznej"

W tym tomie znalazły się 102 fotografie wykonane przez Piotra Zatonia na zlecenie Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach w latach 2018-2019. 

Status: dostępny Cena: 70,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

Więcej informacji

Podobnie jak w naszych poprzednich albumach Znaki tożsamości o zakończeniu ponadrocznego etapu fotografowania zadecydowało przekonanie, że osiągnęliśmy swoiste „nasycenie", czyli udało się nam udokumentować wszystkie znane nam konteksty występowania barw kaszubskich w przestrzeni publicznej. Tę ostatnią definiujemy tak samo w całej serii: nie w kategoriach prawnej własności danego terenu; chodzi nam wyłącznie o przestrzeń publiczną w znaczeniu możliwości (dostępności) jej oglądania. Barwy kaszubskie w sfotografowanych miejscach zostały celowo wystawione na pokaz, użyte po to, by widzieli je inni. W tym woluminie postanowiliśmy w większym stopniu niż w poprzednich pokazać ludzi. Zabieg ów służy głębszemu spenetrowaniu kontekstu eventowego, świątecznego i edukacyjnego. Co oczywiste, seria obejmuje pokrewną tematykę. Często się zdarza, że kilka symboli kaszubskich występuje w sposób skumulowany w jednym przedmiocie lub otoczeniu (np. barwy w połączeniu z językiem w przypadku reldamy „Budziszowej maszoperii" w Pucku, z haftem na kamiennym witaczu w Mściszewicach, ze strojem podczas kaszubskich imprez, z gryfem na bramie wjazdowej w Borsku). Ich przypisanie do konkretnego tomu staje się wtedy dość arbitralne - opiera się na subiektywnej ocenie znaczenia (ważności) każdego ze współwystępujących symbolicznych elementów. Tym razem zdjęcia zostały ułożone w albumie według klucza typologicznego - zbudowana za ich pomocą wizualna opowieść wiedzie poprzez następujące konteksty: marketingowy/komercyjny, prywatny, eventowy, instytucjonalny, w tym edukacyjny oraz sakralny, i upamiętniający. Lokalizacje sfotografowanych przestrzeni zostały zapisane zgodnie z systemem TERYT Portalu Statystyki Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego

Inne w tej samej kategorii