KOMPLET Historia Kaszubów w dziejach Pomorza t.1,3,4,5

W latach 2014−2019 Instytut Kaszubski,w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zrealizował projekt opracowania syntezy dziejów Kaszubów. Nawiązując do koncepcji prof. Gerarda Labudy, przygotowane zostały 3 kolejne tomy w 4 woluminach,tj. ponad 4000 stron niezwykłej opowieści o losie Kaszubów.


Status: dostępny Cena: 250,00 zł

Należy dodać 1 jako minimalna ilość do zakupu tego produktu. Stan: Ostatnie egzemplarze!

  • Kod:021 978-83-65826-36-7
  • Język: polski
  • Oprawa: twarda
  • Wydawca: Instytut Kaszubski
  • Format: każdy tom o wymiarze 17x25 cm
  • Liczba stron: ponad 4000 stron
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2019
Więcej informacji

Tom I Gerard Labuda

CZASY ŚREDNIOWIECZNE

Drugie wydanie pierwszego tomu serii (poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny) przedstawiającej historię Kaszubów na tle historii całego Pomorza. Nowoczesne ujęcie tematu pióra nestora polskiej historiografii dostarczyło czytelnikom interesujące i wciągające opracowanie dziejów kaszubskiego średniowiecza.


Rozdzielenie części narracyjnej od erudycyjnej pozwala na łatwą lekturę tego jak najbardziej naukowego dzieła. Autor wychodząc od głębokiego średniowiecza przedstawia historię mieszkańców Pomorza-Kaszubów. Próbuje odpowiedzieć na pytanie skąd przybyli, jak żyli i jakie wydarzenia spowodowały, że przestali być jedynymi mieszkańcami Pomorza.

 

 

Tom III (cz. 1−2) Józef Borzyszkowski

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA W KRÓLESTWIE PRUSKIM I CESARSTWIE NIEMIECKIM (1815−1920)

Cz. 1  KASZUBI I POMORZE NA DRODZE DO KAPITALIZMU I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO (1815–1870)

- Pomorze a Kaszubi i ich sąsiedzi – kraj i ludzie (Kile słów o Kaszëbach e jich zemi)

- Proces uwłaszczeniowy w państwie pruskim i jego skutki dla Kaszubów

- Nowa rzeczywistość Kościołów – katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu a dzieje Kaszubów

- Rozwój systemu edukacji i rola duchownych Kościołów – katolickiego i ewangelickiego

- Wiosna Ludów na Pomorzu – udział Kaszubów

- Florian Ceynowa – ojciec regionalizmu kaszubskiego

- Rozwój społeczno-gospodarczy Prus Zachodnich a udział Kaszubów w polskich pracach organicznych i  w powstaniu styczniowym 1863/1864

 

Cz. 2  W CESARSTWIE NIEMIECKIM–ORAZ ZA WIELKĄ WODĄ NA EMIGRACJI

- Po zjednoczeniu Niemiec – w epoce kulturkampfu (1870–1887)

- Udział Kaszubów w rozwoju ogólnozaborowego systemu polskich instytucji zarobkowych w Cesarstwie Niemieckim

- Kaszubi na drodze do własnej podmiotowości

- Działalność towarzystw oświatowo-kulturalnych i filomackich a strajk szkolny i ruch wyborczy na Kaszubach

- Odrodzenie Kaszubów i kaszubszczyzny na początku XX wieku

- W latach wielkiej światowej wojny 1914–1918

- Pod znakiem rewolucji i końca wojny – walka o przyłączenie Pomorza do Polski

- O życiu codziennym na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku. Kultura materialna i duchowa mieszkańców tej ziem

 

 

Tom IV Józef Borzyszkowski

KASZUBI W II RP I W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1920–1939–1945)

 

1920–1939 Kaszubi w II Rzeczypospolitej – w warunkach demokracji i sanacji

- Inkorporacja Pomorza do Rzeczypospolitej – trudne początki. Problemy Kaszubów nie tylko w 1920 roku

- Problem opcji, jej przebieg i skutki, a „repolonizacja” Pomorza i sprawy kaszubsko-pomorskie poza granicami Rzeczypospolitej

- Przemiany w gospodarce regionu. Reforma rolna i budowa Gdyni – ich przebieg i skutki

- Przewrót majowy i jego skutki społeczno-polityczne

- Kościół katolicki i szkoła polska a Kaszubi w latach 1926–1939

- Ruch kaszubsko-pomorski między wojnami a wa o Pomorze między Polską i Niemcami ciąg dalszy

 

Kaszubskie dzieje w latach II wojny światowej 1939–1945

- Wojna obronna 1939 r. na Kaszubach – początki okupacji hitlerowskiej (tzw. krwawa pomorska jesień)

- Okupacyjna rzeczywistość na Kaszubach i Pomorzu pod rządami gauleitera A. Forstera i biskupa C.M. Splea

- Kaszubsko-pomorski ruch oporu i wyzwolenie Pomorza przez Armię Czerwoną

 

Tom V  Cezary Obracht-Prondzyński

HISTORIA KASZUBÓW W DZIEJACH POMORZA

DZIEJE NAJNOWSZE (PO 1945 R.)

Pierwsza dekada – od „gorzkiego zwycięstwa” do końca stalinizmu

- „Gorzkie zwycięstwo”, „klęska wyzwolenia” i „wielka trwoga” – wariant kaszubski

- „Swoi” i „obcy”, czyli sytuacja ludnościowa na Kaszubach

- Kaszubi w nowych realiach politycznych

- Sytuacja gospodarcza na Kaszubach w pierwszym okresie po wojnie

- Kultura kaszubska w pierwszej dekadzie powojennej

 

Między Październikiem’56 a Grudniem’70

- Odwilż, Polski Październik i epoka Gomułki

- Zmiany społeczno-ekonomiczne w epoce popaździernikowej

- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych w epoce Gomułki

- Kultura kaszubska: pielęgnowanie tradycji i poszukiwanie nowych form

 

Epoka Gierka, wiosna „Solidarności” i trudne lata 80.

- Lata 70. i 80. – polityczne nadzieje, rozczarowania i konflikty

- Zmiany społeczno-ekonomiczne w latach 70. i 80.

- Problemy integracji grupowej i stan więzi społecznych

- Funkcjonowanie kultury kaszubskiej w latach 70. i 80.

 

W okresie transformacji ustrojowej – starania o upodmiotowienie etniczne i obywatelskie

- Kaszubi wobec demokratycznej polityki i zmian ekonomicznych

- Ruch kaszubsko-pomorski – etnicyzacja i pluralizacja

- Nowy model funkcjonowania kultury kaszubskiej

- Tożsamość, wartości i pamięć po demokratycznym przełomie

- Rewolucja edukacyjna i rozwój kaszubskiego środowiska naukowego

 

 

! Każdy z przygotowanych tomów realizuje wspólnie wypracowane cele, zachowując indywidualny charakter.

! Integralną część stanowią liczne ilustracje – fotografie, reprodukcje dokumentów, materiały prasowe etc.!

! Wszystkie części zostały zrecenzowane przez dwóch specjalistów z zakresu danej epoki.

! Dopełnia je obszerna bibliografia, indeksy osobowe i nazw geograficznych oraz streszczenia w językach angielskim, niemieckim i kaszubskim. 

! II wydanie tomu autorstwa Gerarda Labudy, poprawione i uzupełnione, m.in. o indeks geograficzny.

 

Cena

tom  I   –  50  zł.

tom  III  (cz.  1  i  2)   –   100  zł.

tom  IV   –   75  zł.

tom  V   –   75  zł.

Przy  zakupie  całego  kompletu  cena  łączna  250  zł  (rabat 50 zł)Inne w tej samej kategorii